Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 1452/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2013-11-13

Sygn. akt IX Ka 1452/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

D. 13 listopada 2013 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Adam Zarzycki

Sędziowie: SO Zbigniew Karamara (spr.)

SO Alina Bojara

Protokolant: st.sekr.sądowy Iwona Stefańska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Jerzego Kraski

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 roku

sprawy T. Z.

oskarżonego o przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk, art. 279 § 1 kk i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk, art.62 ust.1 ustawy z dn.29.07.2005 r.o przeciwdziałaniu narkomanii

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 12 czerwca 2013 roku sygn. akt II K 498/11

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób że w punkcie III jako datę popełnienia przestępstwa wskazuje 20 marca 2010 r.;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. P. kwotę 516, 60 (pięćset szesnaście 60/ 100) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu oskarżonego w postępowaniu odwoławczym;

IV.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za II instancję.

Sygn. akt IX Ka 1452/13

UZASADNIENIE

T. Z. został oskarżony o to, że:

I.  w okresie od 10 grudnia 2009r. do 21 marca 2010r. w K. działając w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, pięciokrotnie dokonał kradzieży z włamaniem do samochodów i do aparatu wrzutowego na szkodę Z. S. i innych pokrzywdzonych, i tak:

- w dniu 10 grudnia 2009r. w K. działając wspólnie i w porozumieniu z M. K., co do którego zapadł prawomocny wyrok, po uprzednim wyważeniu przy użyciu kawałka metalu drzwi włamał się do aparatu wrzutowego do odbioru programów telewizyjnych zamontowanego
w szpitalu MSWiA w K., skąd zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie nie mniejszej niż 80 zł na szkodę R. D.;

- w dniu 16 marca 2010r. w K. po uprzednim wybiciu szyby
i uszkodzeniu wkładki zamka w drzwiach włamał się do samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) skąd zabrał w celu przywłaszczenia klucz nastawny uniwersalny wartości 50 zł na szkodę Z. S.;

- w dniu 20 marca 2010r. w K. poprzez wybicie szyby w drzwiach włamał się do samochodu marki T. (...) o nr rej. (...) skąd zabrał w celu przywłaszczenia radio (...) marki P. o wartości 500 zł na szkodę G. P. i T. (...) z/s w W.;

- w nocy na 21 marca 2010r. w K. w nieustalony sposób włamał się do samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) skąd zabrał w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz samochodowy marki C. wartości 700zł na szkodę E. M.;

- w dniu 21 marca 2010r. w K. po uprzednim wybiciu szyby
w drzwiach włamał się do samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) skąd zabrał w celu przywłaszczenia radio (...) marki A. (...) wartości 400zł na szkodę S. P. i PW D. R.,

tj. o przestępstw z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk

II.  w dniu 18 stycznia 2010r. w K. poprzez otwarcie w nieustalony sposób drzwi dokonał włamania do samochodu M. (...) o nr rej. (...) skład zabrał w celu przywłaszczenia nawigację, ładowarkę, zaczep do nawigacji i ładowarkę do telefonu marki N. łącznej wartości 500zł na szkodę W. K. oraz torebkę damską wraz z zawartością w postaci portfela, dowodu osobistego, karty bankomatowej (...) S.A., telefonu komórkowego (...) zawieszki srebrnej o łącznej wartości 200zł i usunął dokumenty
w postaci prawa jazdy i legitymacji rencisty, którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać na szkodę A. M.,

tj. o przestępstwo z art.279§1kk i art. 275§ 1kk i art. 276kk w zw. z art. 11§2kk;

III.  w okresie od 10 grudnia 2009r. do 5 maja 2010r. w K.działając w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób, dwukrotnie dokonał kradzieży mienia o łącznej wartości 3915,00 zł na szkodę R. D.i (...)Społem K.i tak:

- w dniu 10 grudnia 2009r. w K. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia aparatu wrzutowego do odbioru programów telewizyjnych zamontowanego w szpitalu MSWiA w K. wraz ze znajdującymi się wewnątrz pieniędzmi o łącznej wartości nie mniejszej niż 570 zł na szkodę R. D.;

- w dniu 5 maja 2010r. w K.dokonał zaboru w celu przywłaszczenia kasy fiskalnej marki S. (...)o nr seryjnym (...)nr fabryczny (...)wartości 2500zł wraz ze znajdującymi się w jej wnętrzu pieniędzmi w kwocie 790 zł oraz 14 kartkami żywnościowymi, każda
o wartości 6,50 zł, wszystko o łącznej wartości 3381 zł na szkodę (...)Społem,

tj. o przestępstwo z art. 278§ 1kk w zw. z art. 91 § 1 kk;

IV.  w dniu 5 maja 2010r. w K. wbrew przepisom ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał susz roślinny zawierający syntetyczne kannabinoidy (...)250 i (...)081 w ilości 1,37 grama

tj. o przestępstwo z art.62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii
.

Sąd Rejonowy w Kielcach wyrokiem z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie sygn. akt II K 498/11 orzekł co następuje:

I.  w ramach czynów zarzucanych oskarżonemu w pkt. I podpunkt pierwszy oraz pkt. III podpunkt pierwszy aktu oskarżenia uznał oskarżonego T. Z. za winnego popełnienia tego, że
w dniu 10 grudnia 2009r. w K., działając wspólnie
i w porozumieniu z inną osobą, prawomocnie skazaną w odrębnym postępowaniu, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu
i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonał dwóch włamań do aparatów wrzutowych służących do pobierania opłat za odbiór programów telewizyjnych, zamontowanych w szpitalu (...), poprzez mechaniczne wyłamanie drzwiczek zabezpieczających, dokonując zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w łącznej w kwocie 90 złotych na szkodę R. D., co kwalifikuje jako jeden czyn realizujący znamiona występku z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i za to, na podstawie art. 279 § 1 kk wymierzył oskarżonemu karę 1 roku pozbawienia wolności;

II.  w ramach czynów zarzucanych oskarżonemu w pkt. I podpunkty drugi, trzeci i piąty aktu oskarżenia uznał oskarżonego T. Z. za winnego tego, że w okresie od 16 marca 2010r. do 21 marca 2010r. w K., działając w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, dokonał trzech przestępstw kradzieży z włamaniem do samochodów osobowych, zanim zapadł pierwszy, chociażby nieprawomocny wyrok, co do któregokolwiek z tych przestępstw i tak:

1.  w dniu 16 marca 2010r. w K. po uprzednim wybiciu szyby
i uszkodzeniu wkładki zamka w drzwiach dokonał włamania do samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) skąd zabrał w celu przywłaszczenia klucz nastawny uniwersalny, wartości 50 złotych na szkodę Z. S.;

2.  w dniu 20 marca 2010r. w K. poprzez wybicie szyby w drzwiach włamał się do samochodu marki T. (...) o nr rej. (...) skąd zabrał w celu przywłaszczenia radio (...) marki P. o wartości 500 złotych na szkodę (...) sp. z o.o.
w W.;

3.  w dniu 21 marca 2010r. w K. po uprzednim wybiciu szyby
w drzwiach włamał się do samochodu marki F. (...) o nr rej. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia radio (...) marki A. (...), wartości 400 złotych, na szkodę S. P. i Przedsiębiorstwa (...) w R.,

co kwalifikuje jako trzy przestępstwa z art. 279 § 1 kk, popełnione w warunkach ciągu przestępstw opisanego w art. 91 § 1 kk i za to, na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk wymierzył oskarżonemu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

III.  w ramach czynu zarzucanego oskarżonemu w pkt. I podpunkt czwarty aktu oskarżenia uznał oskarżonego T. Z. za winnego tego, że w nocy na 21 grudnia 2010r. w K., po dostaniu się do wnętrza otwartego samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) A zabrał w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz samochodowy marki C. o wartości 700 złotych, na szkodę E. M., co kwalifikuje jako występek z art. 278 § 1 kk i za to, na podstawie tego przepisu wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  w ramach czynu zarzucanego oskarżonemu w pkt II aktu oskarżenia, uznał oskarżonego T. Z. za winnego tego, że w dniu 18 stycznia 2010r. w K. wykorzystując fakt pozostawienia otwartej szyby w drzwiach, dostał się do wnętrza samochodu M. (...) o nr rej (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia nawigację samochodową wraz z jej akcesoriami tj. ładowarką i uchwytem, ładowarkę do telefonu komórkowego na ogólną wartość 500 złotych na szkodę W. K. ponad to: torebkę damską wraz zawartością portfela, kwotą 15 złotych, kluczy do mieszkania, książki, telefonu komórkowego LG, zawieszki srebrnej, kosmetyków, dowodu osobistego, karty bankomatowej banku (...) S.A. wszystko o łącznej wartości 300 złotych, a także zabrał
i usunął dokumenty w postaci prawa jazdy, legitymacji rencisty, dowodu rejestracyjnego pojazdu, legitymacji studenckiej, którymi to dokumentami nie miał prawa wyłącznie rozporządzać na szkodę A. M., co kwalifikuje jako występek z art. 278 § 1 kk, art. 275 § 1 kk, art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to, na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierzył oskarżonemu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

V.  w ramach czynu zarzucanego oskarżonemu w pkt III, podpunkt drugi aktu oskarżenia, uznał oskarżonego T. Z.za winnego tego, że w dniu 05 maja 2010r. w K.dokonał zaboru w celu przywłaszczenia kasy fiskalnej marki S. (...)o nr seryjnym (...)wraz ze znajdującymi się w jego wnętrzu pieniędzmi
w kwocie 790, 76 złotych oraz 14 kartkami żywnościowymi, każda
o wartości 6,50 złotych, wszystko o łącznej wartości 2 920, 76 złotych, na szkodę (...)Społem K., co stanowi przestępstwo z art. 278 § 1 kk i za to, na podstawie tego przepisu wymierzył oskarżonemu karę
8 miesięcy pozbawienia wolności;

VI.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w zw. z art. 91 § 2 kk wymierzone oskarżonemu T. Z. w pkt. I, II, III
i IV i V wyroku jednostkowe kary pozbawienia wolności połączył
i jako karę łączną wymierzył oskarżonemu karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności;

VII.  uniewinnił oskarżonego T. Z. od popełnienia czynu zarzucanego oskarżonemu w pkt. IV aktu oskarżenia i kosztami procesu w tej części obciążył Skarb Państwa;

VIII.  na podstawie art. 230 § 2 kpk dowody rzeczowe w postaci pieniędzy w ogólnej kwocie 180 złotych, opisanych w pkt. I podpunkt 1 do 7, postanowienia o dowodach rzeczowych z dnia 15 lipca 2010r. (k. 260 akt sprawy) - przechowywane w (...) Oddział Okręgowy w K. jako depozyt wartościowy o nr 296/R (k. 533 akt sprawy) - zwrócił (...) w K.;

IX.  na podstawie art. 231 § 1 kpk dowód rzeczowy w postaci suszu roślinnego opisanego w pkt. I podpunkt 8 postanowienia o dowodach rzeczowych z dnia 15 lipca 2010r (k. 260 akt sprawy) złożył do depozytu sądowego;

X.  zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. P. kwotę 2435,40 złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu;

XI.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Powyższy wyrok na niekorzyść oskarżonego T. Z. zaskarżył apelujący Prokurator, który powołując się na przepis art. 438 pkt 2 kpk wyrokowi temu zarzucił:

I.  obrazę przepisu postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia tj. art. 413 § 2 pkt 1 kpk poprzez błędne wskazanie w punkcie III wyroku nocy na 21 grudnia 2010r. jako daty popełnienia przypisanego oskarżonemu przestępstwa, podczas gdy przestępstwo to popełnione zostało w dniu 20 marca 2010r.;

II.  obrazę przepisu postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, tj. art. 231 § 1 kpk poprzez jego błędne zastosowanie w punkcie IX wyroku obejmującym rozstrzygnięcie w przedmiocie dowodu rzeczowego w postaci suszu roślinnego i na tej podstawie złożenie go do depozytu sądowego podczas, gdy w przypadku w/w dowodu rzeczowego, którego posiadanie jest aktualnie zabronione, nie powstała wątpliwość komu należy go wydać.

Podnosząc ten zarzut, na podstawie art. 437 § 1 i 2 kpk wniósł o:

zmianę zaskarżonego wyroku poprzez:

- wskazanie 20 marca 2010r. jako daty popełnienia przestępstwa przypisanego oskarżonemu w punkcie III wyroku;

- rozstrzygniecie w przedmiocie dowodu rzeczowego w postaci suszu roślinnego w oparciu o przepis art. 232a kpk

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja prokuratora nie kwestionuje dokonanej przez Sąd oceny dowodów, poczynionych ustaleń faktycznych odnośnie przebiegu zdarzeń będących przedmiotem osądu, jak i przyjętej przez Sąd zasady odpowiedzialności oskarżonego za przypisane mu czyny przestępne, a także rozstrzygnięć w zakresie wymierzonych kar jednostkowych jak i kary łącznej. Zgodzić się tu należy z apelującym, że Sąd Rejonowy procesował i w tym zakresie prawidłowo, a sąd odwoławczy nie dostrzega też takich uchybień, które należałoby uwzględnić z urzędu. Przechodząc wiec do podniesionego w pkt I zarzutu apelacji, to uznać go należy za w pełni trafny. Sąd Rejonowy ustalił bowiem prawidłowo (vide str. 6 uzasadnienia), iż czyn oskarżonego polegający na kradzieży mienia z samochodu m-ki M. (...) o nr rej (...) na szkodę E. M. (k. 120), a której to okoliczności oskarżony
w swoich wyjaśnieniach nie kwestionował, popełniony został 20 marca 2010 roku. Tymczasem Sąd Rejonowy przypisując oskarżonemu T. Z. w pkt III wyroku przestępstwo kradzieży mienia na szkodę E. M. wskazał jako czas jego popełnienia noc na 21 grudnia 2010r.,
a więc w sposób odmienny ze swoimi trafnymi ustaleniami, czym naruszył przepis art. 413 § 2 pkt 1 kpk. Z tych przyczyn podzielając argumenty skarżącego, należało zmienić zaskarżony wyrok w tym zakresie, korygując dostrzeżone uchybienie.

Nie można natomiast uznać za trafny drugiego z zarzutów skargi apelującego dotyczącego rozstrzygnięcia z pkt IX wyroku w przedmiocie złożenia do depozyt sądowego w trybie art. 231 kpk dowodu rzeczowego w postaci suszu roślinnego stanowiącego przedmiot zarzutu z pkt IV aktu oskarżenia, od którego to popełnienia oskarżony został uniewinniony. Przypomnieć należy, iż do przedmiotowego rozstrzygnięcia Sądu doszło w sytuacji, gdy substancja odurzająca zawarta w suszu roślinnym ujawnionym przy oskarżonym nie był objęta ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii jako taka, której posiadanie w dacie zarzucanego czynu było zabronione. Aktualnie zaś posiadanie substancji odurzających w postaci syntetycznych kannabinoidów zawartych w suszu roślinnym jest prawnie zakazane, a skoro tak to Sąd nie mógł - co wprost przyznaje apelujący - w trybie art. 230 § 1 i 2 kpk zwrócić ich oskarżonemu mimo, że posiadał on je w dacie czynu legalnie. Jednocześnie przecież brak jest podstaw prawnych zarówno w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2005r. nr 179 p. (...)) o przeciwdziałaniu narkomanii, jak i na podstawie kodeksu karnego do orzeczeni przepadku suszu roślinnego, co zdaje się dostrzegać także apelujący skoro nie wskazuje w apelacji na takie rozstrzygnięcie. Stąd też uznać należało, iż rozstrzygnięcie sądu o złożeniu do depozytu sądowego przedmiotowego dowodu rzeczowego jest trafne bowiem aktualny stan prawny nie pozwala rozstrzygnąć komu należy go wydać, czy tez w jaki sposób z nim postąpić. Nie stanowi natomiast podstawy do merytorycznego rozstrzygnięcia w przedmiocie omawianego dowodu rzeczowego wskazany przez skarżącego przepis art. 232a kpk bowiem reguluje on kwestie techniczne z przechowywaniem przedmiotów niebezpiecznych, w tym także środków odurzających, które m.in. zgodnie z § 1 art. 232a kpk przechowuje się w miejscu i w sposób zapewniający ich należyte zabezpieczenie. Tak więc to organ do depozytu którego złożył Sąd zabezpieczony u oskarżonego środek odurzający winien przechowywać go zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przepisach, o których mowa wyżej. W świetle powyższej argumentacji apelację prokuratora w tej części uznano za nie zasadną.

Orzeczenia oparto na podstawie art. 437 § 1 i 2 kpk zaś w części dotyczącej kosztów sądowych za II - gą instancję w oparciu o art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 634 kpk uznając że względy słuszności przemawiają za takim rozstrzygnięciem.

SSO Zbigniew Karamara SSO Adam Zarzycki SSO Alina Bojara

AM

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Adam Zarzycki,  Alina Bojara
Data wytworzenia informacji: