Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1435/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2016-10-03

I ACa 1156/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 września 2017

Data publikacji: 27 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

prawo wekslowe, umowa kredytów, weksel in blanco, wypełnienie weksli, kredytobiorca, bank, wystawca weksla, spłata kredytów, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, umowa kredytu inwestycyjnego, umowa kredytów, weksel in blanco, poręczyciel wekslowy, wypełnienie weksli, treść porozumienia wekslowego, kredytobiorca, bank, zobowiązanie wekslowe, umowny termin spłaty, wystawca weksla, spłata kredytów, dłużnik wekslowy, wykorzystany kredyt, treść deklaracji wekslowej, wierzytelność przed nadejściem, prawne zabezpieczenie, nakaz zapłaty, płatność
Zobacz»

II C 1542/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2016

Data publikacji: 2 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa kredytów, weksel in blanco, bank, kredytobiorca, prawo wekslowe, spłata kredytów, wystawca weksla, pozwany, uzupełnienie weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, weksel in blanco, bank, powodowy bank, spółka komandytowa, kredytobiorca, prawo wekslowe, poręczyciel weksla, faktura, wypowiedzenie umowy kredytu, kontrahent pozwanej spółki, spłata kredytów, wystawca weksla, suma wekslowa, pozwany, historia operacji, należność, uzupełnienie weksla, rachunek bieżący, ustawa prawa
Zobacz»

I ACa 839/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 grudnia 2015

Data publikacji: 29 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, waluta, pozwany, wystawca weksla, kredyt, wypełnienie weksli, uzupełnienie weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, waluta, suma wekslowa, pozwany, wystawca weksla, treść deklaracji wekslowej, wystawienie weksla, zobowiązanie wekslowe, firma remitenta, zaciągnięcie zobowiązania, podpis na wekslu, kredyt, wystawca weksla własnego niezupełnego, płatność, wypełnienie weksli, prezes zarządu pozwanej spółki, uzupełnienie weksla, skrót, wpływ błędów
Zobacz»

I C 376/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lipca 2013

Data publikacji: 10 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

prawo wekslowe, umowa kredytów, wystawca weksla, bank, kredytobiorca, umowa kredytowa, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, suma wekslowa, umowa kredytów, wystawca weksla, postanowienie ogólne, bank, kredytobiorca, umowa kredytowa, posiadacz weksla, przedstawienie weksla do zapłaty, weksel własny, zobowiązanie wekslowe, pozwany, remitent, odsetka, prawo wekslowe i czekowe, numer, zwrotne potwierdzenie, termin płatności, zapłata
Zobacz»

I C 490/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2015

Data publikacji: 28 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, wystawca, poręczenie, pozwany, waluta, uzupełnienie weksla, kredyt, kredytobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, weksel własny, wystawca, poręczenie, pozwany, waluta, uzupełnienie weksla, przedstawienie weksla, prezes zarządów, kredyt, poręczenie wekslowe, kredytobiorca, kapitał zakładowy, oznaczenie remitenta, weksel do zapłaty, złożenie podpisu na wekslu, wysokość długu, zabezpieczenie
Zobacz»

I C 564/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 29 lipca 2016

Data publikacji: 24 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

weksel, waluta, prawo wekslowe, zapłata, kurs
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, waluta, prawo wekslowe, weksel własny, suma wekslowa, waluta krajowa, miejsce płatności, pożyczka, zapłata, prawidłowe doręczenie wezwania, kurs w dni, zapłata w walucie, weksel trasowany, sprawa wyjaśnienia, fachowy pełnomocnik, dzień płatności, termin płatności, pełnomocnik powódki, powodowa spółka, kurs
Zobacz»

VI GC 162/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 24 października 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa kredytów, kredytobiorca, prawo wekslowe, bank, wypełnienie weksli, weksel in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, kredytobiorca, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, bank, wypełnienie weksli, oddział przedsiębiorcy, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, chwilą wystawienia, warunek udzielenia kredytu, zestawienie spłat, wypowiedzenie umowy kredytu, weksel niezupełny, komentarz do prawa wekslowego, abstrakcyjność weksla, wykup weksli, restrukturyzacja zobowiązań, wierzytelność, zwrot kredytu
Zobacz»

I C 243/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, spłata kredytów, umowa kredytów, pozwany, nakaz zapłaty, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • gwarancja spłaty, weksel in blanco, prawo wekslowe, weksel własny, suma wekslowa, strona powodowa, deklaracja wekslowa, spłata kredytów, przedstawienie weksla do zapłaty, umowa kredytów, wypowiedzenie umowy kredytu, wierzytelność, upoważnienie do uzupełnienia, przelew, pozwany, posiadacz weksla, uprawnienie do uzupełnienia, nakaz zapłaty, oryginał weksli, wystawca
Zobacz»

I C 1282/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 lipca 2013

Data publikacji: 15 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

prawo wekslowe, waluta, weksel in blanco, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, suma wekslowa, waluta, weksel in blanco, oznaczenia waluty, weksel własny, brak oznaczenia, sporny weksel, urzędowy blankiet, blankiet weksla, wypełnienie weksli, miejsce płatności, roszczenie wekslowe, przyrzeczenie, nakaz zapłaty, wystawienie weksla, pisemna deklaracja wekslowa, wystawca, abstrakcyjność zobowiązania wekslowego, weksel gwarancyjny
Zobacz»

I C 1233/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 stycznia 2017

Data publikacji: 30 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

prawo wekslowe, kredyt, wypełnienie weksli, weksel in blanco, bank, wystawca, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, kredyt, przedmiotowy weksel, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, wypełnienie weksli, miejsce płatności, przedawnienie, rachunek bieżący, weksel in blanco, zawarte porozumienie, bank, wystawca, pismo, dłużnik, wierzytelności kredytowe, kapitał, kredyt obrotowy, udział następcy prawnego, wręczenie weksla
Zobacz»

I ACa 731/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 2 lutego 2018

Data publikacji: 19 marca 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

weksel in blanco, kredyt, umowa, prawo wekslowe, pozwany, wystawca, wypełnienie weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, kredyt, umowa, prawo wekslowe, pozwany, kredyt i pożyczka, umowa pożyczki, wierzytelność, porozumienie wekslowe, transakcja, wystawca, wierzyciel pierwotny, zarząd, deklaracja wekslowa, umowa cesji, weksel własny, wypełnienie weksli, pożyczka hipoteczna, kapitał wymagalny, zabezpieczenie
Zobacz»

I C 1408/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

prawo wekslowe, kredyt, weksel in blanco, poręczenie, wypełnienie weksli, kredytobiorca, wystawca weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • rachunek bieżący, prawo wekslowe, kredyt obrotowy, kredyt, weksel in blanco, okres możliwy, poręczenie, zadłużanie, deklaracja wekslowa, poręczenie wekslowe, poręczyciel wekslowy, aneks, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, kredytobiorca, suma wekslowa, ustawa prawa, wystawca weksla, poręczyciel weksla
Zobacz»

I ACa 671/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 lipca 2012

Data publikacji: 31 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kredytobiorca, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, rata, umowa kredytów, umowa kredytowa, prawo wekslowe, weksel in blanco, poręczenie, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • kredytobiorca, wierzytelność, umowa kredytu bankowego, poręczyciel wekslowy, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, brzmienie firmy, termin przedawnienia, rata, kwota wykorzystanego kredytu, umowa kredytów, umowa kredytowa, prawo wekslowe, świadczenie okresowe, weksel in blanco, poręczenie, umowny termin spłaty, bank, apelacja pozwana i zażalenie, koszt banki
Zobacz»

I ACa 1578/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 listopada 2012

Data publikacji: 29 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

umowa kredytowa, pozwany, kredyt, weksel in blanco, bank, prawo wekslowe, poręczenie, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa kredytowa, pozwany, miejsce wystawienia, kredyt, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, umowa ugody, miejsce płatności, bank, prawo wekslowe, poręczenie, treść weksla, zobowiązanie wekslowe, zobowiązanie, odsetka skapitalizowana, stosunek podstawowy, koperta, należność, zabezpieczenie ugody, poręczenie wekslowe
Zobacz»

II C 504/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2016

Data publikacji: 4 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, nakaz zapłaty, wystawca, poręczenie, pozwany, bank, rata, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, nakaz zapłaty, wystawca, poręczyciel, poręczenie, pozwany, wpływ na konta, deklaracja, bank, umowa limitu debetowego, poręczenie wekslowe, rata, zobowiązanie, miejsce płatności, rozłożenie należności na raty, cecha weksla, protest
Zobacz»

I ACa 1192/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 12 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

poręczenie, weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, umowa kredytów, zobowiązanie, pozwany, kredytobiorca, wystawca weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • deklaracja wekslowa, poręczenie, stosunek podstawowy, weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, poręczyciel wekslowy, umowa kredytów, porozumienie wekslowe, poręczenie wekslowe, zobowiązanie, pozwany, kredytobiorca, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, przedawnienie, wystawienie weksla, aneks do umowy, awalista, roszczenie wekslowe
Zobacz»

V Ca 3999/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kredyt, wypełnienie weksli, weksel in blanco, prawo wekslowe, pozwany, nakaz zapłaty, wystawca weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • kredyt, deklaracja wekslowa, dłużnik wekslowy, umowa pożyczki, koszt kredytów, wypełnienie weksli, weksel in blanco, prawo wekslowe, pozwany, nakaz zapłaty, przedawnienie odsetek, wystawca weksla, płaszczyzna stosunku prawa, stosunek prawa cywilnego, stosunek podstawowy, kredyt bankowy, weksel gwarancyjny, warszawa, kredyt gotówkowy, zaległe zadłużenie
Zobacz»

I ACa 707/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2015

Data publikacji: 9 maja 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

poręczenie, kredyt, wypełnienie weksli, kredytobiorca, wystawca weksla, weksel in blanco, pozwany, umowa kredytowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • poręczenie, kredyt, wypełnienie weksli, kredytobiorca, wystawca weksla, poręczycielka, treść weksla, płatność weksla, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, weksel własny, deklaracja wekslowa, miejsce wystawienia weksla, pozwany, umowa kredytowa, upływ terminu przedawnienia roszczenia, data i miejsce wystawienia, miejsce płatności, wypełnienie weksla przez powódkę, termin przedawnienia roszczenia podstawowego
Zobacz»

VI ACa 77/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 października 2013

Data publikacji: 12 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

prawo wekslowe, kredyt, poręczenie, weksel in blanco, wystawca weksla, pozwany, kredytobiorca, wypełnienie weksli, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa o kredyt inwestycyjny, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, kredyt, poręczenie, wierzytelność, poręczenie wekslowe, weksel in blanco, wystawca weksla, treść deklaracji wekslowej, pozwany, kredytobiorca, poręczyciel wekslowy, postępowanie nakazowe, wypełnienie weksli, remitent, umowa, podpis, roszczenie wekslowe, przedmiotowy weksel
Zobacz»

I C 1116/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lutego 2013

Data publikacji: 28 maja 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

prawo wekslowe, kredyt, poręczenie, wystawca weksla, bank, kredytobiorca, in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, kredyt, oddział operacyjny, poręczenie, deklaracja wekslowa, wystawca weksla, suma wekslowa, nagranie rozprawy, remitent, bank, kredytobiorca, poręczenie wekslowe, kredyt inwestycyjny, poręczyciel wekslowy, tekst weksla, weksel własny, końcówka fleksyjna, treść weksla, kapitał wymagalny, in blanco
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Wołowiec
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Gądek-Tamborska
Data wytworzenia informacji: