Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 762/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2016-09-06

XVI GC 1973/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, usługa promocji, produkt, zobowiązanie, weksel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, nakaz zapłaty, faktura zaliczkowa, usługa promocji, produkt, zobowiązanie, nota obciążeniowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, rozwiązanie umowy, pozwany, faktura korygująca, umowa ze skutkiem, weksel, rok obowiązywania, wykonanie zobowiązania pieniężnego, kwota kary umowna, litr, znaczenie szerokie, odsetka
Zobacz»

X GC 726/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 grudnia 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, usługa, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, usługa pralnicza, brak ustanowienia, umowa o dzieło, gwarancja ubezpieczeniowa, bielizna, przesłanka miarkowania, usługa, pozwany, interes wierzyciela, pranie, przedawnienie, zabezpieczenie, możliwość miarkowania kary umownej, umowa o świadczenie usługi, redukcja, nota księgowa, zapłata kary umowna, dłużnik
Zobacz»

XII Ga 47/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013

Data publikacji: 26 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa, naliczenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa, przedmiot umowy, opóźnienie, zawezwanie do próby ugodowej, robota dodatkowa, pozwany, umowa główna, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, praca dodatkowa, zarzut powoda miarkowania kary, wartość wykonanych robót, wykonanie przedmiotu, brak materiałów budowlanych, żądanie zmniejszenia kary umownej, zwłoka w przekazaniu, kosztorys ofertowy, potrącenie, robota budowlana, odbiór końcowy
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zobowiązanie, naliczenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, zobowiązanie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna
Zobacz»

I ACa 491/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa, naliczenie kary umownej, naliczanie kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, pozwany wykonawca, umowa, opóźnienie, inwestor, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara, wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, naliczanie kary
Zobacz»

VIII GC 217/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 lipca 2016

Data publikacji: 5 marca 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, weksel, produkt, umowa, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, poprzednik prawny powodów, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, weksel, produkt, umowa, pozwany, ilość produktów, zobowiązanie wekslowe, akt sprawy, stosunek podstawowy, zakup, prawo wekslowe, poprzednik prawny powodów, ilość litrów, miarkowanie kary umownej, stopa procentowa odsetek, sposób składania zamówień, zobowiązanie, weksel in blanco, suma wekslowa, wystawca
Zobacz»

I ACa 1591/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2017

Data publikacji: 13 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, klient, weksel, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, klient, weksel, zakaz konkurencji, baza klientów, działalność konkurencyjna, zbiórka, klient powodów, pozwany, powodowa spółka, pożyczka, miarkowanie kary umownej, umowa, szkoda, obowiązywanie umowy, kwota kary umowna, usługa doradcy, doradca finansowy, ostatni kwartał, podmiot konkurencyjny
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, zobowiązanie, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary
Zobacz»

VIII C 1292/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, zobowiązanie, dłużnik, wierzyciel, nota księgowa, niedbalstwo, odstąpienie od umowy, szkoda, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, staranność, wartość umowy, odstąpienie wykonawcy, terminal, zwłoka, samodzielny publiczny zakład opieki, odszkodowanie
Zobacz»

XIII Ga 637/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 października 2017

Data publikacji: 19 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kara umowna, weksel, umowa, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, płyta, weksel, umowa, pozwany, zwłoka w zwrocie, autentyczność weksla, podrobiony weksel, śródmieście w łodzi, weksel in blanco, akt dochodzenia, stosunek podstawowy, nakaz zapłaty, postanowienie umowy agencyjnej, rejonowa łódź, płaszczyzna stosunku, wysokość kary umowna, wygaśnięcie umowy, miarkowanie kary umownej, zapłata kary umowna
Zobacz»

XXV C 1270/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 29 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kara umowna, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, szatnia, pozwany uniwersytet, odstąpienie od umowy, szatniarz, pracownik powódki, wpływ alkoholu, zastrzeżona kara umowna, umowa z dniem, przedmiotowa umowa, należyte wykonanie, wartość brutto, przedstawiciel powódki, powódkę kary, miarkowanie kary umownej, przyczyna odstąpienia, wysokość kary umowna, zmiarkowanie kary umownej, nietrzeźwość
Zobacz»

IX Ga 515/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 24 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa, naliczenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • etap zamówienia, etap prac, trzeci etap, etap umowy, umowa, zwłoka, prawo zamówień publicznych, zapłata kary umowna, towar i usługa, naliczenie kary umownej, podstawa naliczenia kary umownej, przepis kodeksu cywilnego, pozwany, powiat, zakres czasowy, podstawa do naliczenia, podatek, opóźnienie w realizacji, wartość wynagrodzenia, wysokość kary umowna
Zobacz»

I ACa 539/13

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 25 marca 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

naliczenie kary umownej, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, część dofinansowania, wysokość kary umowna, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy, część parku, znaczne wykonanie, umowa, pozwane miasto, refundacja, dofinansowanie inwestycji, przedmiot umowy, termin zakończenia prac, dostawca, zwłoka, urząd marszałkowski województwa, renowacja i modernizacja, rażące wygórowanie kary umownej, dostawa materiałów, zakończenie roboty
Zobacz»

I ACa 847/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lutego 2016

Data publikacji: 9 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa, naliczanie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • koszula, umowa, pozwany, trzęsienie ziemi, umundurowanie, termin dostawy, zlecenie, rozwiązanie umowy, zamówienie cząstkowe, zwłoka, odstąpienie od umowy, naliczanie kary umownej, partia, opóźnienie, część umowy, zastrzeżenie kary umownej, zamówienie publiczne, produkcja, wartość brutto, sztuka
Zobacz»

I ACa 1764/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kara umowna, zobowiązanie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, zobowiązanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa
Zobacz»

V ACa 1/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 19 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, naliczenie kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody
Zobacz»

II Ca 1023/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 10 maja 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, umowa, potencjalny wykonawca, centrum onkologii, zapytanie, wartość dostawy, pozwany, całkowita wartość, zastrzeżenie zwrotu, prawo zamówień publicznych, wysokość kary umowna, częściowe wykonanie zobowiązania, zapis, zobowiązanie, natura stosunku zobowiązaniowego, wartość leków, ziemia, żądanie miarkowania, rażące wygórowanie
Zobacz»

X Ga 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

naliczenie kary umownej, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, żądanie ustawowych odsetek, pozwany, kara umowna na wypadek, doznanie szkody przez stronę, zapłata kary umowna, guz, odbiór towaru, zapis dotyczący kary umownej, zwłoka w realizacji umowy, opóźnienie w realizacji zamówienia, naliczenie kary umownej, wierzyciel, żądanie dłużnika, umowa, łączny koszt procesu, dłużnik z obowiązku, opóźnienie w wydaniu
Zobacz»

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kara umowna, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz»

III Ca 1275/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 stycznia 2015

Data publikacji: 2 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, pierwszy etap prac, etap prac budowlanych, odstąpienie od umowy, postanowienie umowne, zapłata kary umowna, podstawa odbioru, pozwany, fundament, nienależyte wykonanie zobowiązania, wstrzymanie realizacji, zastrzeżenie kary umownej, sztuka budowlana, etap umowy, zobowiązanie, system przedpłat, grupę zdarzeń, ustalenie intencji, wykonanie uprawnienia do odstąpienia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ilona Kwiatkowska Tiesler
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Broda,  Teresa Kołbuc ,  Bartosz Pniewski
Data wytworzenia informacji: