Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 1015/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-11-12

I ACa 902/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 13 lipca 2015

Data publikacji: 21 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, nieruchomość, porozumienie, prawo polski, zobowiązanie, dom, przeniesienie udziałów, pozwany, umowa przedwstępna, nieruchomość położona w polsce, ugoda sądowa, umowa zobowiązująca do przeniesienia, własność, prawo prywatne międzynarodowe, jurysdykcja, forma, prawo właściwe, majątek, współwłasność, mebel
Zobacz»

III Ca 986/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 listopada 2017

Data publikacji: 9 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, mylne wyobrażenie, treść pozwów, czynność prawna, nieruchomość, skutek prawny ugody, uzgodnienie treści, własność, wyobrażenie o rzeczywistości, rzeczywisty stan prawny, treść księgi wieczystej, postępowanie o dział spadku, własność nieruchomości, wpływ błędów, skutek zawartej ugody, zasada pewności obrotu prawnego, treść ugody, strona ugody, wola, ustalenie nieważności ugody
Zobacz»

I ACa 518/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, bielsko podlaskie, ugoda sądowa, ustalenie nieważności ugody, akt sprawy sądu rejonowego, treść zawartej ugody, skutek prawny ugody, zawarcie ugody, podział majątku spadkowego, uznanie ugody, wada oświadczenia woli, protokół rozprawy, zasada współżycia społecznego, przesłanka uznania, zakres szacowania nieruchomości, sprawa o dział spadku, wpływ błędów, odmienność ustaleń, ustępstwo, protokół sądowy
Zobacz»

I C 40/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda sądowa, roszczenie wynikające z wypadku, przyszłe roszczenia, zgoda sądu opiekuńczego, uprawnione dziecko, zadośćuczynienie, zasady współżycia społecznego, sytuacja życiowa, śmierć ojca, pozwany, kolejny proces, związek ze śmiercią, osnowa ugody, ważność ugody, roszczenie związane z wypadkiem, odszkodowanie za pogorszenie, poznanie, zarzut rzeczy, pogorszenie sytuacji
Zobacz»

I ACa 474/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 26 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, uczestniczka, skutek prawny ugody, zawarta ugoda, zawarcie ugody, darowizna, nakład, strona ugody, wpływ błędów, treść ugody, przedmiotowa ugoda, spadkodawca, ugoda sądowa, wnioskodawczyni, oświadczenie woli, zawieranie ugody, prawdziwy stan rzeczy, dział spadków, zasady współżycia społecznego, nieruchomość
Zobacz»

I C 39/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda sądowa, zgoda sądu opiekuńczego, roszczenie wynikające z wypadku, przyszłe roszczenia, stare miasto w poznaniu, zezwolenie sądu opiekuńczego, śmierć ojca, uprawnione dziecko, postanowienie sądu rejonowego poznań, zadośćuczynienie, zasady współżycia społecznego, sytuacja życiowa, pozwany, ojciec powoda, pierwsza ugoda, matka powodów, związek ze śmiercią, małoletni, osnowa ugody
Zobacz»

I ACa 329/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 maja 2013

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, nieruchomość, zarząd majątkiem wspólnym, pozwany, podgórze w krakowie, sprostowanie ugody, małżonek, potwierdzenie umowy, sporna ugoda, dom mieszkalny, czynność zwykłego zarządu, dzień zawarcia ugody, zakres zwykłego zarządu, przedawnienie, przeniesienie udziałów, małżeńska wspólność majątkowa, zobowiązanie do zbycia, złożenie oświadczenia woli, część w prawie, księga
Zobacz»

I ACa 966/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 13 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, zielona góra, nieruchomość, treść ugody, zawarcie ugody, uznanie ugody, pozwany, ugoda sądowa, spadkowa nieruchomość, przyznanie nieruchomości, uczestnik postępowań, wpływ błędów, prawdziwy stan rzeczy, zobowiązanie spłaty, sprzedaż nieruchomości, podstęp, wniosek o sprzedaż, spłata wnioskodawczyni, spadek, skutek ugody
Zobacz»

II C 1696/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2016

Data publikacji: 3 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, kara umowna, załączony akt, przedmiotowa ugoda, przymusowe położenie, ustalenie nieważności ugody, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zakończenie postępowania sądowego, zawarcie ugody sądowej, swobodne prowadzenie, pozycja silniejsza, pozwany, zamiar strony, celu obejść, ustępstwo, zakończenie sporów, ugoda zawarta przed sądem, powodowa spółdzielnia, zasada prawa
Zobacz»

X P 1060/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 19 października 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda sądowa, strona ugody, umowa o prace, zawarta ugoda, odszkodowanie, przywrócenie do pracy, powaga rzeczy, słuszny interes pracownika, pozostawanie bez pracy, wynagrodzenie za okres pozostawania, skutek procesowy ugody, wynagrodzenie za czas, rozwiązanie z powódką umowy, oświadczenie, roszczenie, skutek materialnoprawny, ustępstwo, zarzut sprawy, ochrona interesu pracownika
Zobacz»

II Ca 525/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 3 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, geodeta, rozgraniczenie, postępowanie rozgraniczeniowe, skutek prawny ugody, wpływ błędów, strona ugody, treść ugody, wspólna granica, dokument ugody, działka powoda, zawarcie ugody, pas gruntu, wydzielenie pasa, przebieg granicy między działką, mapa, wójt gmin, akt własności, droga, ustalenie przebiegu granic
Zobacz»

I C 118/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 27 lutego 2013

Data publikacji: 23 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, pozwany, protokół rozprawy, spadkobierca, ustępstwo, nieruchomość, dolar, klauzula gwarancyjna, zeznanie powoda, zobowiązanie do przeprowadzenia, kara umowna, udział w masie spadkowej, postępowanie spadkowe, sprzedaż, kamienica, akt notarialny, prawa własność, umowa, sprawa spadkowa, postępowanie prawne
Zobacz»

VI GC 358/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda sądowa, świeca, znicz, zakup, towar, wykonanie ugody, wartość zamówienia, pozwany, kara umowna, świadek, współpraca, nieważność ugody, treść ugody, asortyment, podgrzewacz, rozprawa w dniach, dowód z zestawienia, zawarcie ugody, złożone zamówienie
Zobacz»

I ACa 26/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 marca 2013

Data publikacji: 23 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, zawarcie ugody, nieruchomość, niepewność, skutek prawny ugody, wartość przedmiotu działu, przedmiotowa ugoda, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności, prawdziwy stan rzeczy, ugoda strony, wartość spadków, zasady współżycia społecznego, wzajemne ustępstwa, spór, wpływ błędów, nakład na majątek spadkowy, wartość spadkowa nieruchomości, wadliwość oświadczenia, spora między stronami
Zobacz»

XIV C 1178/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 30 czerwca 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, uczestniczka, nieruchomość, budynek, wartość spadkowa nieruchomości, wnioskodawca, połowa budynku mieszkalnego, zawarta ugoda, wartość spadków, skutek prawny ugody, dokonanie działu spadku, wyłączna własność, wpływ błędów, spłata udziałów, renta socjalna, stan techniczny, specjalna szkoła, przyznanie nieruchomości, podział fizyczny, dział spadku i zniesienie
Zobacz»

I C 348/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, zawarcie ugody, groźba, treść ugody, bank, dług, zawezwanie do próby ugodowej, kredyt hipoteczny, pozwany, rata kredytów, spłata kredytów, podział majątku, strona ugody, skutek prawny ugody, błąd, lokal, zgoda na zwolnienie, próba przejęcia, oświadczenie, własność
Zobacz»

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, pozwany, pełnomocnictwo, matka, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie, pominięcie oceny
Zobacz»

VIII Ga 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, usługa i dostawa, ustalenie wysokości kwot, mediator, kwota zapłaty, przedmiot ugody, treść ugody, strona ugody, pozew w sprawie, centrum, postępowanie uproszczone, roszczenie pomiędzy stronami, pozwany, oświadczenie woli, kaucja, zgodny zamiar, spójnik, mediacja, interpretacja ugody, umowa
Zobacz»

II C 206/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 27 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda sądowa, zawarcie przez strony ugody, stanowy podatek, obejście prawa, kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wzajemne ustępstwa, usprawiedliwiony interes, postanowienie sądu najwyższe, zasady współżycia społecznego, punkt pierwszy, wyrok stały, wierzytelność, umorzenie postępowań, lublin, pozwany, rata, kwota wynikająca z ugody, kodeks zasad
Zobacz»

I C 727/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 marca 2015

Data publikacji: 10 maja 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, umorzenie postępowań, ważność i skuteczność, zawarcie ugody sądowej, droga ugody, wzajemne ustępstwa, postanowienie o umorzeniu, oświadczenie procesowe, strona oświadczenia, osiągnięcie skutku, stosunek prawny, uprawnienie procesowe, opłata za użytkowanie wieczyste, wysokość opłaty, przepis kodeksu, obejście, wniosek o umorzenie, podwyższenie opłaty za użytkowanie, brakujący wydatek na opinie, wyłączenie sporów
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ilona Kwiatkowska Tiesler
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Klesyk,  Sławomir Buras
Data wytworzenia informacji: