Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 1019/16 - zarządzenie, wyrok Sąd Okręgowy w Kielcach z 2016-11-23

III C 691/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

księga rachunkowa banku, prawo bankowe, wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa banku, prawo bankowe, wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, kredyt, praga w warszawie, stosowny dokument źródłowy, wysokość zobowiązania, podołanie, dokument urzędowy w odniesieniu, oświadczenie podpisane przez osoby, dowód wskazujący na istnienie, pokwitowanie odbioru należności, zasądzenie określonej kwoty pieniężnej, sprawa wyciągów, dowód wskazujący na wysokość, referendarz sądowy przy sądzie, prawna prowadząca działalność, bank zabezpieczenia, podstawa do dokonania wpisu
Zobacz»

XV C 851/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 października 2017

Data publikacji: 29 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kredyt, wyciąg z ksiąg bankowych, księga rachunkowa banku, prawo bankowe, wyciąg z ksiąg banku, dokument prywatny, moc prawna dokumentu urzędowego, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kredyt, wypowiedzenie warunków spłaty, wyciąg z ksiąg bankowych, odsetka zaległa, księga rachunkowa banku, umowa kredytów, niespłacony kapitał, prawo bankowe, wezwanie do zapłaty, wyrok zaoczny, przepis par, stopa, wyciąg z ksiąg banku, dokument prywatny, nienależyte wykonanie, stosunek roczny, moc prawna dokumentu urzędowego, powodowy bank, pozwany, związek z wypowiedzeniem
Zobacz»

I C 2199/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 22 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wyciąg z ksiąg banku, kredyt, pozwany, prawo bankowe, księga rachunkowa banku, wymagalność, wyciąg z ksiąg bankowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • wyciąg z ksiąg banku, strona powodowa, umowa o linię kredytowa, mała firma, kredyt, protokół z dni, pozwany, opłata i prowizja, okres kredytowania, historia transakcji, restrukturyzacja, prawo bankowe, księga rachunkowa banku, odmowa przedłużenia, umowa na kolejny okres, wymagalność, wymagalność kredytu, wyciąg z ksiąg bankowych, rachunek rozliczeniowy, niespłacone odsetki
Zobacz»

XV C 400/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2016

Data publikacji: 28 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

księga rachunkowa banku, wyciąg z księgi rachunkowej, kredyt, prawo bankowe, pozwany, dokument prywatny, moc prawna dokumentu urzędowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa banku, wypowiedzenie warunków spłaty, wyciąg z księgi rachunkowej, kredyt, wezwanie do zapłaty, kredyt w rachunku, prawo bankowe, rachunek bieżący, kredyt obrotowy, wyrok zaoczny, przepis par, pozwany, niespłacony kapitał, dokument prywatny, nienależyte wykonanie, moc prawna dokumentu urzędowego, powodowy bank, umowa kredytów, związek z wypowiedzeniem, domniemanie
Zobacz»

I C 34/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 19 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kredyt, wyciąg z ksiąg banku, wyciąg z ksiąg bankowych, pozwany, pozew, moc prawna dokumentu urzędowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kredyt, wyciąg z ksiąg banku, strona powodowa, wyciąg z ksiąg bankowych, uruchomienie kredytów, pozwany, wymagalne zadłużenie, pozew, związek z wypowiedzeniem umów, oprocentowanie, moc prawna dokumentu urzędowego, powodowy bank, wypowiedzenie umowy kredytu, wysokość czterokrotności stopy kredytu, sprzeciw, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, umowne odsetki, odsetka maksymalna, harmonogram spłaty, kwota kredytów
Zobacz»

II Ca 1127/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 12 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kredyt, księga rachunkowa banku, wyciąg z księgi rachunkowej, prawo bankowe, dokument urzędowy, wyciąg z ksiąg bankowych, treść wyciągu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kredyt, księga rachunkowa banku, wyciąg z księgi rachunkowej, odsetka karna, umowa kredytu gotówkowego, bankowy tytuł egzekucyjny, prawo bankowe, dokument urzędowy, umowa ubezpieczenia grupowego kredytobiorców, wyciąg z ksiąg bankowych, stopa kredytu lombardowego narodowego, konsument, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, stosunek roczny, taryfa opłat i prowizja, ustanowienie prawnego zabezpieczenia, narodowy bank polski, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, prowizja od udzielonego kredytu, treść wyciągu
Zobacz»

VIII Ga 106/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 maja 2014

Data publikacji: 10 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kredyt, prawo bankowe, wyciąg z ksiąg banku, pozwany, dokument urzędowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kredyt, prawo bankowe, wyciąg z ksiąg banku, umowa kredytów, odsetki umowne, prowizja, pozwany, moc prawna, skapitalizowana odsetka, rata, dokument urzędowy, umowa kredytowa, kredyt lombardowy, zabezpieczenie kredytów, czterokrotność, sposób wyliczenia odsetek, konstytucja rp, dowód z szeregu, pojazd, wykazanie zasadności
Zobacz»

I C 1581/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2017

Data publikacji: 19 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wyciąg z ksiąg banku, kredyt, pozwany, dokument, wyciąg z ksiąg bankowych, wymagalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • wyciąg z ksiąg banku, powodowy bank, strona powodowa, kredyt, zgodność z oryginałem, pozwany, rachunek bieżący, imieniu banków, kopia, umocowanie osoby, zestawienie operacji, pozew wierzytelności, wypowiedzenie umowy, dokument, wyciąg z ksiąg bankowych, umowa kredytu w rachunku, wymagalność, odpis, bankowy rachunek, ostateczne wezwanie do zapłaty
Zobacz»

V ACa 74/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 lutego 2018

Data publikacji: 26 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kredyt, wyciąg z ksiąg bankowych, prawo bankowe, pozwany, dokument, wyciąg z ksiąg banku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kredyt, wyciąg z ksiąg bankowych, prawo bankowe, umowa kredytowa, postępowanie nakazowe, kredytobiorca, wypowiedzenie, umowa kredytu gotówkowego, wysokość dochodzona wierzytelności, rata, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, dokument, wezwanie do zapłaty, poprzednik prawny powodów, wykonanie zobowiązania sądu, wyciąg z ksiąg banku, przerzucenie ciężaru dowodu, zwrot pisma, wydanie nakazu
Zobacz»

I C 214/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 13 listopada 2015

Data publikacji: 17 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kredyt, kurator, miejsce pobytów, wyciąg z ksiąg banku, prawo bankowe, wyciąg z ksiąg bankowych, pozwany, moc prawna dokumentu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kredyt, kurator, prawidłowy adres zamieszkania, kurator procesowy, miejsce pobytów, wyciąg z ksiąg banku, prawo bankowe, wyciąg z ksiąg bankowych, adwokat, odsetki umowne, storno, zarządzenie, wydziały udostępniania, adnotacja doręczyciela, kredyt lombardowy, udostępnianie danych, pozwany, pieczęć banku, krotność stopy, moc prawna dokumentu
Zobacz»

XV C 952/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 4 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

księga rachunkowa banku, dokument urzędowy, kredyt, wyciąg z ksiąg banku, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa banku, dokument urzędowy, kredyt, wypowiedzenie umowy, umowa kredytów, prowizja, wyciąg z ksiąg banku, prawo bankowe, główny specjalista, niedokonanie przez kredytobiorcę, wezwanie kredytobiorcy, prawo i obowiązek majątkowy, zakres praw i obowiązków, kredytobiorca do zapłaty, koszt upomnienia, wezwanie do zapłaty, zapłata zaległych rat, okres wypowiedzenia w przypadku, wyrok zaoczny, opłata bankowa
Zobacz»

I C 1336/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 17 października 2016

Data publikacji: 7 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kredyt, wyciąg z ksiąg bankowych, księga rachunkowa banku, wyciąg z księgi rachunkowej, prawo bankowe, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kredyt, wyciąg z ksiąg bankowych, odsetka umowna od należności, stawka oprocentowania, historia spłaty kredytu, księga rachunkowa banku, strona powodowa, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, należność główna, brak pamięci, kredyt banki, prawo bankowe, powodowy bank, pozwany, kredyt gotówkowy, karta kredytowa, lublin, udzielony kredyt, elektroniczne postępowanie upominawcze
Zobacz»

XX GC 642/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 lutego 2018

Data publikacji: 21 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kredyt, wyciąg z ksiąg banku, pozwany, prawo bankowe, wyciąg z ksiąg bankowych, dokument prywatny, wynagrodzenie kuratora, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kredyt, kurator procesowy, regulamin, wyciąg z ksiąg banku, cennik usługi, pozwany, prawo bankowe, wyciąg z ksiąg bankowych, dokument prywatny, adres siedziby, pieczęć banku, wynagrodzenie kuratora, udzielony kredyt, kwota należności główna, zawarcie umowy kredytu, nieskuteczne wypowiedzenie umowy, skuteczność dokonanego wypowiedzenia, wezwanie do zapłaty, opóźnienie w spłacie, pozew
Zobacz»

I ACa 978/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 marca 2016

Data publikacji: 19 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kredyt, księga rachunkowa banku, wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, wyciąg z ksiąg banku, dokument prywatny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny, księga rachunkowa banku, dłużnik osobisty, wysokość wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, kredytobiorca, dłużnik rzeczowy, moc prawna dokumentu urzędowego, wyciąg z ksiąg banku, kurs sprzedaży, umowa kredytów, waluta, spółdzielcze własnościowe prawo, własnościowe prawo do lokalu, rata, dokument prywatny, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, pozwany, wierzytelność powodów
Zobacz»

I ACa 794/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 9 lutego 2018

Data publikacji: 25 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kredyt, wyciąg z ksiąg bankowych, prawo bankowe, wyciąg z ksiąg banku, księgi rachunkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • restrukturyzacja kredytu, kredyt, kapitał kredytu, wyciąg z ksiąg bankowych, prawo bankowe, ustawa prawo bankowe, dzień rozwiązania umowy, kwota kapitału, wypowiedzenie porozumienia, wyciąg z ksiąg banku, strona powodowa, sposób wyliczenia, dzień wystawienia wyciągu, odsetki umowne, harmonogram spłaty, restrukturyzacja zadłużenia, życie porozumień, stopa procentowa, księgi rachunkowe, ostatnia spłata
Zobacz»

XII C 1177/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 16 marca 2018

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kredyt, prawo bankowe, wyciąg z ksiąg bankowych, pozwany, księga rachunkowa banku, moc prawna dokumentu urzędowego, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kredyt, prawo bankowe, wyciąg z ksiąg bankowych, powodowy bank, kredytobiorca, pozwany, odsetki umowne, przedmiotowa umowa kredytu, referendarz sądowy, księga rachunkowa banku, informacyjne przesłuchanie, pełnomocnik, moc prawna dokumentu urzędowego, wypowiedzenie umowy, mediacja, przedmiotowy nakaz zapłaty, termin kredytu, wyciąg z księgi rachunkowej, skierowanie sprawy, odsetki ustawowe
Zobacz»

V GC 272/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2018

Data publikacji: 31 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kredyt, wyciąg z ksiąg bankowych, prawo bankowe, pozwany, moc prawna dokumentu urzędowego, księga rachunkowa banku, moc dowodowa dokumentu prywatnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • umowa restrukturyzacyjna, kredyt, umowa kredytu obrotowego, kredytobiorca, wyciąg z ksiąg bankowych, wypowiedzenie, prawo bankowe, odsetka maksymalna, kapitał, pieczęć banku, pozwany, moc prawna dokumentu urzędowego, złożenie wniosku o restrukturyzację, treść umowy kredytu, świadczenie na raty, wezwanie, księga rachunkowa banku, moc dowodowa dokumentu prywatnego, zasądzone świadczenie, oświadczenie w zakresie praw
Zobacz»

I C 2968/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 24 października 2017

Data publikacji: 2 marca 2018

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kredyt, wyciąg z ksiąg banku, kurator
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kredyt, wyciąg z ksiąg banku, wystawienie wyciągu, strona powodowa, waluta, stopa procentowa kredytu, odsetka karna, stosunek roczny, kredyt lombardowy, krotność stopy, umowa kredytów, suma odsetek, spłata kredytów, wypowiedzenie umowy, odsetki umowne, oprocentowanie, koszt i prowizja, kurator, niespłacone zadłużenie, kapitał
Zobacz»

I C 1082/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2018

Data publikacji: 22 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kurator, kredyt, miejsce pobytów, wyciąg z ksiąg banku, prawo bankowe, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kurator, kredyt, kurator procesowy, praca kuratorów, miejsce pobytów, umowa kredytów, osoba pracownika, wyciąg z ksiąg banku, prawo bankowe, potwierdzenie nadania, ugoda pozasądowa, aktualny adres, zestawienie spłat, pozwany, pracownik sądu rejonowego, rata, pieczęć banku, zaliczka, rejonowy lublin, kredytobiorca
Zobacz»

I C 804/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 sierpnia 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kredyt, prawo bankowe, wyciąg z ksiąg bankowych, pozwany, księga rachunkowa banku, moc prawna dokumentu urzędowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kredyt, prawo bankowe, twierdzenie strony przeciwnej, wyciąg z ksiąg bankowych, na raty, pozwany, przedsądowe wezwanie do zapłaty, księga rachunkowa banku, sytuacja finansowa, moc prawna dokumentu urzędowego, wypowiedzenie umowy kredytu, naliczone odsetki, odsetka karna, szczególnie uzasadniony wypadek, kapitał, brak spłaty, prowizja od udzielonego kredytu, kredytobiorca warunków udzielenia kredytu, odsetka umowna za opóźnienie, wieczorek
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ilona Kwiatkowska Tiesler
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sławomir Buras,  Rafał Krasoń
Data wytworzenia informacji: