Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1931

I C 428/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-10-14

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 428/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Renata Żak Ławnicy: Protokolant: sekr. sądowy Barbara Pająk po rozpoznaniu w dniu 7 października 2014 r. w Kielcach sprawy z powództwa E. M. (1) , A. M. (1) , L. P. , A. P. , N. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od (...) SA w W. na rzecz E. M. (1) kwotę 50.000 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych ) z ustawo
Czytaj więcej»

I C 550/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-07-25

Data publikacji: 2014-12-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 550/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2014r. Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Paw Protokolant sądowy Ewelina Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2014r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Towarzystwa (...) w K. przeciwko Gminie S. , M. G. o ustalenie nieważności czynności prawnej I Stwierdza nieważność umów: nr (...) z dnia 9 kwietnia 2013r. oraz nr (...) z dnia 30 grudnia 2013r
Czytaj więcej»

I C 776/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 776/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Paw Protokolant: starszy protokolant Ewelina Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Kielcach sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w W. przeciwko Wojewódzki Szpital (...) w K. o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Kielcach w dniu 14 stycznia 2016 roku w sprawie I Nc 273/15; II zasą
Czytaj więcej»

I C 615/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2013-11-15

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 615/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Kielcach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Pać Protokolant: stażysta Agnieszka Sęk po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2013r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa Politechniki (...) w K. przeciwko (...) w E. o zapłatę I. zasądza od (...) w E. na rzecz Politechniki (...) K. kwotę 27 911, 16 złotych (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset jedenaście złotych szesnaście g
Czytaj więcej»

I C 937/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-01-26

Data publikacji: 2015-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje ochroną prawną ubezpieczonego w postaci zwrotu przez zakład ubezpieczeń zasądzonej w postępowaniu karnym od ubezpieczonego na podstawie art. 46 par. 2 kk nawiązki.
Sygn. akt: I C 937/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Bogdan W. Buczyło Protokolant: stażysta Agnieszka Sęk po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. w Kielcach sprawy z powództwa A. M. (1) przeciwko (...) SA w S. o zapłatę kwoty 100.000 złotych I. zasądza od (...) SA w S. na rzecz A. M. (1) kwotę 100.000 zł (sto tysięcy) z ustawowymi odsetkami od dnia 5 sierpnia 2013 r. do d
Czytaj więcej»

I C 1351/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2013-01-30

Data publikacji: 2013-06-12

trafność 100%

Sygn. akt IC 1351/12 – odpis - WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Edyta Sikorska Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Pleśniarska po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2013 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w P. o stwierdzenie nieważności poręczenia wekslowego I. stwierdza nieważność poręczenia wekslowego udzielonego przez A. S. w d
Czytaj więcej»

I C 1642/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-08-31

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1642/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Paw Protokolant: starszy protokolant Ewelina Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 r. w Kielcach sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz KI 2 przeciwko D. C. o zapłatę oddala powództwo I C 1642/16 Uzasadnienie W pozwie wniesionym w dniu 29 lutego 2016r. powód (...) Fundusz In
Czytaj więcej»

I C 1920/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-01-21

Data publikacji: 2014-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: na zasadność żądania odszkodowania o jakie może wnosić członek rodziny zmarłego ma wpływ ocena w jakim stopniu jego sytuacja majątkowa była powiązana z osobą zmarłego
Sygn. akt: I C 1920/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wiesława Majcher-Paluchowska Protokolant: protokolant sądowy Monika Malczyk po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2014 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa P. M. (1) , C. D. przeciwko (...) SA V. (...) w W. o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania I. zasądza od (...) SA V. (...) w W. na rzecz P. M. (1) tytułem zado
Czytaj więcej»

I C 3121/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-09-18

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 3121/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Paw Protokolant: sądowy Ewelina Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014 r. w Kielcach sprawy z powództwa J. W. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w K. o zapłatę zadośćuczynienia, odszkodowania, renty oraz ustalenie I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powoda kosztami sądowymi. I C 3121/12
Czytaj więcej»

II Ca 7/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 7/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Klesyk Sędziowie: SSO Hubert Wicik (spr.) SSR del. Małgorzata Wojciechowska Protokolant: starszy protokolant sądowy Agnieszka Baran po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2017 r. w Kielcach sprawy z powództwa S. K. i K. K. (1) przeciwko (...) o zapłatę na skutek apelacji powoda S. K. od wyroku Sądu Rejonowego w B.
Czytaj więcej»