Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2020

I C 615/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2013-11-15

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 615/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Kielcach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Pać Protokolant: stażysta Agnieszka Sęk po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2013r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa Politechniki (...) w K. przeciwko (...) w E. o zapłatę I. zasądza od (...) w E. na rzecz Politechniki (...) K. kwotę 27 911, 16 złotych (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset jedenaście złotych szesnaście g
Czytaj więcej»

I C 937/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-01-26

Data publikacji: 2015-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje ochroną prawną ubezpieczonego w postaci zwrotu przez zakład ubezpieczeń zasądzonej w postępowaniu karnym od ubezpieczonego na podstawie art. 46 par. 2 kk nawiązki.
Sygn. akt: I C 937/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Bogdan W. Buczyło Protokolant: stażysta Agnieszka Sęk po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. w Kielcach sprawy z powództwa A. M. (1) przeciwko (...) SA w S. o zapłatę kwoty 100.000 złotych I. zasądza od (...) SA w S. na rzecz A. M. (1) kwotę 100.000 zł (sto tysięcy) z ustawowymi odsetkami od dnia 5 sierpnia 2013 r. do d
Czytaj więcej»

I C 1144/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-10-29

Data publikacji: 2015-02-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1144/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Pać-Piętak Protokolant: Joanna Dynus po rozpoznaniu w dniu 15 października 2014 r. w Kielcach sprawy z powództwa G. K. , N. K. przeciwko M. K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza solidarnie od G. K. i N. K. na rzecz pozwanego M. K. kwotę 3.617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu koszt
Czytaj więcej»

I C 1303/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-01-03

Data publikacji: 2014-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody zalaniowe (popowodziowe) w ubezpieczonym mieniu uzależniona jest od postanowień umowy łączącej strony, co uprawnia ubezpieczyciela do pomniejszenia wysokości szkody o procent normalnego zużycia substancji budynku
Sygn. akt: I C 1303/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Bogdan W. Buczyło Protokolant: Protokolant sądowy Monika Dudek po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2013 r. w Kielcach sprawy z powództwa A. T. przeciwko (...) SA w S. o zapłatę kwoty 141.031,18 tytułem odszkodowania I zasądza od (...) SA w S. na rzecz A. T. kwotę 105.499,63 zł (sto pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dzie
Czytaj więcej»

I C 1351/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2013-01-30

Data publikacji: 2013-06-12

trafność 100%

Sygn. akt IC 1351/12 – odpis - WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Edyta Sikorska Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Pleśniarska po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2013 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w P. o stwierdzenie nieważności poręczenia wekslowego I. stwierdza nieważność poręczenia wekslowego udzielonego przez A. S. w d
Czytaj więcej»

I C 1481/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-09-16

Data publikacji: 2015-05-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 1481/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2014r. Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Paw Protokolant sądowy Ewelina Krawczyk ppo rozpoznaniu w dniu 2 września 2014r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa Gminy D. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) nieruchomości przy ulicy (...) w D. o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej I uchyla uchwałę Nr 3/2013 Wspólnoty Mieszkaniowej (...) nieruc
Czytaj więcej»

I C 1642/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-08-31

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1642/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Paw Protokolant: starszy protokolant Ewelina Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 r. w Kielcach sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz KI 2 przeciwko D. C. o zapłatę oddala powództwo I C 1642/16 Uzasadnienie W pozwie wniesionym w dniu 29 lutego 2016r. powód (...) Fundusz In
Czytaj więcej»

I C 1695/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 1695/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2016r. Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Paw Protokolant: starszy protokolant Ewelina Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w upadłości w L. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) położonej w S. przy ul. (...) o uchylenie uchwały w
Czytaj więcej»

I C 1883/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2015-06-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zawiadomienie konsumenta przez sprzedawcę o niedostępności towaru - wystarczającą przesłanką braku obowiązku dostarczenia towaru przy umowach zawieranych na odległość
Sygn. akt: I C 1883/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie: SSO Bogdan Buczyło SSO Barbara Dylewska SSO Renata Żak Ławnicy: ------------------------------------- Protokolant: sekr. sądowy Barbara Pająk po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2015 r. w Kielcach sprawy z powództwa A. B. , K. C. (1) , M. D. (1) , B. G. , D. Ł. , J. R. , M. S. , K. W. , J. Z. , M. Z. , S. B. przeciwko (..
Czytaj więcej»

I C 2749/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-06-30

Data publikacji: 2015-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wady nieistotne budynku, weryfikowalne w dacie zawierania umowy sprzedaży nie stanowią podstawy do odstąpienia w trybie art. 560 par. 2 kc od umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego
Sygn. akt: I C 2749/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Renata Bochenek - Bielecka Protokolant: protokolant sądowy Magdalena Salwa po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2014 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa E. B. (1) przeciwko M. W. (1) , A. W. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli i zapłatę I oddala powództwo, II nakazuje pobrać od powódki E. B. (1) na rzecz Ska
Czytaj więcej»