Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1901

II Ca 615/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-09-08

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 615/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2017r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Cezary Klepacz (spr.) Sędziowie: SSO Sławomir Buras SSR del. Małgorzata Wojciechowska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Justyna Bińkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 września 2017r. w K. sprawy z powództwa S. C. przeciwko R. C. o zachowek na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 1
Czytaj więcej»

II Ca 526/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-08-18

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 526/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2017r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Kośka Sędziowie: SSO Cezary Klepacz (spr.) SSO Barbara Dziewięcka Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Bińkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2017r. w K. sprawy z powództwa W. J. przeciwko D. L. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 23 listopada 2016r., sy
Czytaj więcej»

II Ca 717/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-08-21

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 717/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Monika Kośka Sędziowie: SSO Cezary Klepacz SSO Barbara Dziewięcka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Justyna Bińkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2017 r. sprawy z wniosku Gminy O. z udziałem Starosty (...) w imieniu Skarbu Państwa - Starosty Powiatowego w O. , A. R. (1) , A. G. , T. G. , A. R. (2) , R. R. o stwierd
Czytaj więcej»

II Ca 706/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-09-08

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: Szczególny stosunek osoby bądź osób do jednej ze stron procesu, po to, by mógł stanowić o rozszerzonej prawomocności materialnej orzeczenia - w rozumieniu art.365 par 1 kpc - z konsekwencją w postaci powagi rzeczy osądzonej w ujęciu art.366 kpc, musi odwoływać się do obiektywnych i weryfikowanych kryteriów. Jednym z nich jest istnienie w takim przypadku współuczestnictwa jednolitego (art..73 par.2 kpc ) pomiędzy osobą rzecią, a jedną ze stron obu postepowań. Rozpoznanie sprawy pomimo istnienia takiego stanu, skutkuje nieważnością postępowania ( art.379 pkt 3 kpc )
Sygn. akt II Ca 706/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Broda (spr.) Sędziowie: SSO Małgorzata Klesyk, SSO Hubert Wicik Protokolant: starszy protokolant Beata Wodecka po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa M. K. , B. K. przeciwko H. K. (1) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli na podstawie art. 231 § 1 kc na skutek ape
Czytaj więcej»

II Ca 194/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-08-25

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 194/17 II.POSTANOWIENIE Dnia 25 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Kielcach, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Bajor-Nadolska Sędziowie : SSO Małgorzata Klesyk SSO Hubert Wicik (spr.) Protokolant : starszy sekr. sąd. Justyna Bińkowska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z wniosku J. O. z udziałem C. N. o rozgraniczenie na skutek apelacji uczestniczki od postanowienia Sądu Rejonowego w Staszowie z dnia 7 l
Czytaj więcej»

II Ca 723/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-09-11

Data publikacji: 2017-10-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 723/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Kołbuc Sędziowie: SSO Beata Piwko SSO Rafał Adamczyk (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Bińkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2017 r. w Kielcach sprawy z powództwa W. W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę zadośćuczynienia na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Op
Czytaj więcej»

II Ca 714/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-08-31

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: Dla samego stwierdzenia praw własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy, bezprzedmiotowe pozostają rozważenia odnośnie wpływu kolejnych czynności prawnych w postaci - umów sprzedaży tej nieruchomości - na rzecz osób trzecich, jakie miały miejsce w okresie biegu terminu zasiedzenia. Już z samej istoty zasiedzenia, jako pierwotnego sposobu nabycia prawa własności przez zasiedzenie, który sprowadza się i do tego, że zasiedzenie biegnie przeciwko właścicielowi, wynika, że jest rzeczą oczywistą, iż takiego wpływu te czynności prawne mieć nie mogły. Czym innym jest konieczność zbadania interesu prawnego (art. 510 par. 1 kpc) w żądaniu zasiedzenia przez poprzednika prawnego wnioskodawcy, w sytuacji kiedy wnioskodawca z jednej strony jest wprawdzie spadkobiercą osoby na rzecz której zasiedzenie miałoby nastąpić, ale z drugiej strony w późniejszej dacie (w stosunku do daty zasiedzenia) nastąpiło zbycie nieruchomości na podstawie odpłatnej czynności prawnej na rzecz aktualnego (w dacie rozpoznania wniosku o zasiedzenie) właściciela, przez osobę, której prawo własności było ujawnione w księdze wieczystej.
Sygn. akt II Ca 714/17 POSTANOWIENIE Dnia 31 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Broda (spr.) Sędziowie: SSO Małgorzata Klesyk SSO Hubert Wicik Protokolant: starszy protokolant sądowy Beata Wodecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2017 r. sprawy z wniosku A. S. (1) , B. S. , S. S. (1) , L. S. z udziałem C. G. (1) , H. G. , Powiatu (...) , M. S. (1) , W. B. o stwierdzenie nabycia własności nieruc
Czytaj więcej»

II Ca 582/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-17

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 582/17 POSTANOWIENIE Dnia 17 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Elżbieta Ciesielska Sędziowie: SO Sławomir Buras (spr.) SO Bartosz Pniewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 lipca 2017 r. sprawy z wniosku J. P. z udziałem M. Z. o wpis prawa własności w księgach wieczystych o numerach: (...) , (...) , (...) , (...) na skutek apelacji wnioskodawcy postanowienia Sądu Rejonowego w Busku-Zdro
Czytaj więcej»

IX Ka 1779/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Sygn. akt IX Ka 1779/16 UZASADNIENIE Prokurator Prokuratury Rejonowej w Busku – Zdroju wystąpił do Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju z wnioskiem w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary. Oskarżyciel publiczny powołując się na treść art. 3 pkt 1, art. 4, art. 5 pkt 2 i art. 16 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 października 2002 r. „o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” wniósł o stwierdzenie odpowiedzialności podmiotu
Czytaj więcej»

IX Ka 238/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Sygn. akt IX Ka 238/17 UZASADNIENIE Subsydiarnym aktem oskarżenia B. R. został oskarżony o to, że: w okresie od bliżej nieustalonego dnia grudnia 2013 roku do dnia 13 stycznia 2014 roku w K. , uszkodził w domu jednorodzinnym - położonym przy ul. (...) - ściany, sufity i podłogi w czterech pokojach oraz korytarzu, znajdujących się na poddaszu, a także drzwi prowadzące na poddasze, wskutek wytwarzania w pomieszczeniach wysokiej temperatury i zwiększonej wilgotności w związku z uprawą ziela konopi
Czytaj więcej»