Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2184

I C 361/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2019-02-07

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 361/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Renata Żak Ławnicy: Protokolant: starszy sekretarz sądowy Barbara Pająk po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 r. w Kielcach sprawy z powództwa R. R. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od (...) SA w W. na rzecz R. R. (1) kwotę 51.000 zł ( pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od
Czytaj więcej»

I C 428/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-10-14

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 428/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Renata Żak Ławnicy: Protokolant: sekr. sądowy Barbara Pająk po rozpoznaniu w dniu 7 października 2014 r. w Kielcach sprawy z powództwa E. M. (1) , A. M. (1) , L. P. , A. P. , N. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od (...) SA w W. na rzecz E. M. (1) kwotę 50.000 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych ) z ustawo
Czytaj więcej»

I C 550/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-07-25

Data publikacji: 2014-12-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 550/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2014r. Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Paw Protokolant sądowy Ewelina Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2014r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Towarzystwa (...) w K. przeciwko Gminie S. , M. G. o ustalenie nieważności czynności prawnej I Stwierdza nieważność umów: nr (...) z dnia 9 kwietnia 2013r. oraz nr (...) z dnia 30 grudnia 2013r
Czytaj więcej»

I C 615/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2013-11-15

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 615/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Kielcach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Pać Protokolant: stażysta Agnieszka Sęk po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2013r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa Politechniki (...) w K. przeciwko (...) w E. o zapłatę I. zasądza od (...) w E. na rzecz Politechniki (...) K. kwotę 27 911, 16 złotych (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset jedenaście złotych szesnaście g
Czytaj więcej»

I C 707/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 707/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Katarzyna Latała Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Siwek po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa A. B. , I. D. , P. K. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę zadośćuczynienia I zasądza od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz A. B. kwotę
Czytaj więcej»

I C 776/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 776/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Paw Protokolant: starszy protokolant Ewelina Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Kielcach sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w W. przeciwko Wojewódzki Szpital (...) w K. o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Kielcach w dniu 14 stycznia 2016 roku w sprawie I Nc 273/15; II zasą
Czytaj więcej»

I C 816/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-07-11

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 816/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Paw Protokolant: sądowy Ewelina Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2014 r. w Kielcach sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w S. o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej oddala powództwo Sygn. akt I C 816/14 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 18 marca 2
Czytaj więcej»

I C 937/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-01-26

Data publikacji: 2015-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje ochroną prawną ubezpieczonego w postaci zwrotu przez zakład ubezpieczeń zasądzonej w postępowaniu karnym od ubezpieczonego na podstawie art. 46 par. 2 kk nawiązki.
Sygn. akt: I C 937/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Bogdan W. Buczyło Protokolant: stażysta Agnieszka Sęk po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. w Kielcach sprawy z powództwa A. M. (1) przeciwko (...) SA w S. o zapłatę kwoty 100.000 złotych I. zasądza od (...) SA w S. na rzecz A. M. (1) kwotę 100.000 zł (sto tysięcy) z ustawowymi odsetkami od dnia 5 sierpnia 2013 r. do d
Czytaj więcej»

I C 1144/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-10-29

Data publikacji: 2015-02-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1144/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Pać-Piętak Protokolant: Joanna Dynus po rozpoznaniu w dniu 15 października 2014 r. w Kielcach sprawy z powództwa G. K. , N. K. przeciwko M. K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza solidarnie od G. K. i N. K. na rzecz pozwanego M. K. kwotę 3.617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu koszt
Czytaj więcej»

I C 1303/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-01-03

Data publikacji: 2014-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody zalaniowe (popowodziowe) w ubezpieczonym mieniu uzależniona jest od postanowień umowy łączącej strony, co uprawnia ubezpieczyciela do pomniejszenia wysokości szkody o procent normalnego zużycia substancji budynku
Sygn. akt: I C 1303/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Bogdan W. Buczyło Protokolant: Protokolant sądowy Monika Dudek po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2013 r. w Kielcach sprawy z powództwa A. T. przeciwko (...) SA w S. o zapłatę kwoty 141.031,18 tytułem odszkodowania I zasądza od (...) SA w S. na rzecz A. T. kwotę 105.499,63 zł (sto pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dzie
Czytaj więcej»