Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2033

II Ca 429/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-06-10

Data publikacji: 2014-07-17

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 429/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Kośka Sędziowie: SSO Ewa Piątkowska-Bidas SSO Teresa Strojnowska (spr.) Protokolant: protokolant sądowy Iwona Cierpikowska po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2014 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa K. G. przeciwko R. K. o wydanie nieruchomości na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie
Czytaj więcej»

II Ca 435/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2013-06-22

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 435/13 POSTANOWIENIE Dnia 29 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Piątkowska-Bidas (spr.) Sędziowie: SO Beata Piwko SO Cezary Klepacz Protokolant: protokolant sądowy Agnieszka Baran po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2013 r. w Kielcach sprawy z wniosku W. C. (1) z udziałem E. C. , S. C. , J. C. , W. C. (2) , M. C. , P. K. i M. B. o stwierdzenie nabycia spadku na skutek apelacji uczestnika E. C.
Czytaj więcej»

II Ca 435/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-06-24

Data publikacji: 2014-07-29

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 435/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Kośka Sędziowie: SSO Ewa Piątkowska-Bidas SSO Teresa Strojnowska Protokolant: Iwona Cierpikowska po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2014 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. przeciwko Ł. J. , W. J. , M. J. , A. R. , J. J. o nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego na skute
Czytaj więcej»

II Ca 437/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-05-25

Data publikacji: 2018-07-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Jeżeli warunkiem koniecznym współdziałania wierzyciela - w rozumieniu art.354 par 2 kc jest w pierwszej kolejności wykonanie obowiązku przez dłużnika w sposób opisany w art.354 par.1 kc, to zaniechanie tego ostatniego eliminuje tezę o nienależytym współdziałaniu wierzyciela przy wykonaniu nieobowiązania przez dłużnika i nie może prowadzić do (...)
Sygn. akt II Ca 437/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Broda (spr.) Sędziowie: SSO Teresa Strojnowska SSR del. do SO Monika Wrona- Zawada Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Nawrot po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa Ł. P. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonow
Czytaj więcej»

II Ca 440/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-09-11

Data publikacji: 2015-01-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 440/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Kośka Sędziowie: SO Małgorzata Klesyk SO Cezary Klepacz (spr.) Protokolant: protokolant sądowy Iwona Cierpikowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2014 r. w Kielcach sprawy z powództwa K. P. przeciwko A. J. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju z dnia 30 stycznia
Czytaj więcej»

II Ca 451/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2013-06-07

Data publikacji: 2013-12-20

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 451/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Piątkowska-Bidas Sędziowie: SSO Elżbieta Ciesielska (spr.) SSO Mariusz Broda Protokolant: protokolant sądowy Beata Wodecka po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa W. L. , S. K. przeciwko P. L. o alimenty i roszczenia regresowe na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

II Ca 452/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-06-11

Data publikacji: 2014-07-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Uznanie konkretnej klauzuli umownej za postanowienie niedozwolone wymaga stwierdzenia łącznego wystąpienia „sprzeczności z dobrymi obyczajami” jak i „rażącego naruszenia interesów konsumenta”. Przez rażące naruszenie interesów konsumenta należy rozumieć nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków (...)
Sygn. akt II Ca 452/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Bajor-Nadolska Sędziowie: SSO Rafał Adamczyk (spr.) SSO Teresa Strojnowska Protokolant: protokolant sądowy Beata Wodecka po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2014 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w S. przeciwko J. M. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Kielc
Czytaj więcej»

II Ca 456/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 456/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Broda Sędziowie: SSO Elżbieta Ciesielska (spr.) SSR del. Małgorzata Wojciechowska Protokolant: starszy protokolant sądowy Agnieszka Baran po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2017 r. w K. sprawy z powództwa R. S. przeciwko K. S. i D. S. (1) o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na skutek apelacji
Czytaj więcej»

II Ca 459/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-07-11

Data publikacji: 2018-09-28

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 459/18 POSTANOWIENIE Dnia 11 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Magdalena Bajor-Nadolska (spr.) Sędziowie: SSO Teresa Kołbuc, SSO Teresa Strojnowska Protokolant: stażysta Patrycja Bogdańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2018 r. sprawy z wniosku K. R. z udziałem Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta K. o stwierdzenie nabycia spadku po C. P. i po M. G. na skutek apelacji uczestnika od postanowie
Czytaj więcej»

II Ca 461/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2016-08-31

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 461/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Kielcach - Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. w Kielcach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa C. I. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko M. O. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 20
Czytaj więcej»