Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 909/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2017-03-16

Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kielcach z 2017-03-16
Data orzeczenia:
16 marca 2017
Data publikacji:
27 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
16 marca 2017
Sygnatura:
II Ca 909/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kielcach
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwołaczy
Przewodniczący:
Mariusz Broda
Sędziowie:
Anna Pać-Piętak
Magdalena Bednarska
Protokolant:
starszy protokolant sądowy Beata Wodecka
Hasła tematyczne:
Użytkowanie wieczyste
Podstawa prawna:
art.77 ust 3, art.80 ust.1, art.157 ust 1, § 28 ust.1-5 Rozporządzenia Rady Ministtrów z dnia 21.09.2004r w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U.2004.207.2109 )., art.78 ust.2,3, art.159 - ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2016.2147 j.t.)
Teza:
Weryfikacja przez sąd opinii biegłego w przedmiocie oszacowania wartości nieruchomości nie może sprowadzać się tylko i wyłącznie do skorzystania z drogi opisanej w art.157 ust.1 u.g.n.. Ważne jest to, co w istocie może stanowić podstawę jej wzruszenia. Czym innym jest sytuacja, w której opinia w przedmiocie oszacowania nieruchomości została wydana bez uwzględnienia właściwych podstaw prawnych opisujących wprost elementarne kryteria oszacowania, a jednocześnie bez uwzględnienia takich okoliczności faktycznych, które zgodnie z tymi kryteriami trzeba było wziąć pod uwagę, a które uprzednio winne być przedmiotem ustaleń sądu, a ustalone nie zostały, a czym innym stan, w którym zarzuty do takiej opinii wymagają analizy poprawności jej opracowania z punktu widzenia obowiązujących rzeczoznawców majątkowych standardów wyceny, czy też wprost wpisujących się w istotę tego rodzaju opiniowania – cech konkretnych nieruchomości, czy ich wag. W pierwszej zidentyfikowanej sytuacji, nie ulega żadnej wątpliwości, że to sąd orzekający jest uprawniony i obowiązany dokonać oceny dowodu z takiej opinii bez sięgania po tryb opisany w art. 157 ust. 1 u.g.n.. Czyni tak w sposób analogiczny jak w przypadku weryfikacji każdego innego dowodu z opinii biegłego na potrzeby postępowania sądowego. Opinia sądowa nie traci takiego charakteru tylko dlatego, że ma postać operatu szacunkowego w rozumieniu przepisów Działu IV Rozdziału 1 przepisów u.g.n. Wobec tego, sąd ma obowiązek zweryfikować ją z punktu widzenia jej rzetelności (czy, uwzględnia wszystkie właściwe podstawy prawne i faktyczne, które należało wziąć pod uwagę), zupełności (czy, odpowiada na wszystkie konieczne z punktu widzenia wiadomości specjalnych w konkretnej sprawie – z uwagi na przedmiot jej rozstrzygnięcia – zagadnienia), logiczności (czy, wyprowadzone wnioski nie budzą wątpliwości z punktu widzenia zasad poprawnego rozumowania), czytelności (czy jest zrozumiała). W drugiej z wyżej opisanych sytuacji, sąd rzeczywiście może nie mieć obiektywnych możliwości zweryfikowania zarzutów na tle tego, w jaki sposób biegły zidentyfikował cechy nieruchomości, czy też ich wagi i jakie znaczenie miało to dla ostatecznych wniosków w przedmiocie oszacowania nieruchomości. Dopiero w tego rodzaju sytuacjach zasadnym wydaje się sięgniecie po tryb weryfikacji opisany w art. 157 ust. 1 u.g.n.
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ilona Kwiatkowska Tiesler
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Broda,  Anna Pać-Piętak ,  Magdalena Bednarska
Data wytworzenia informacji: