Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1313/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2016-08-25

II C 575/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 maja 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

odsetka ustawowa za opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, kwota, faktura, dzień zapłaty, skapitalizowana odsetka, należność główna, dzień wniesienia pozwu, pozwany, ustawa o terminach, dostawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, tabela, transakcja handlowa, kwota, faktura, pozew do dnia zapłaty, dzień zapłaty, skapitalizowana odsetka, należność główna, dzień wniesienia pozwu, czerwiec, wierzyciel, pozwany, umowa z dniem, kosztów odzyskania, ustawa o terminach, wymagalność, kwiecień, dostawa
Zobacz»

I C 487/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 29 listopada 2016

Data publikacji: 28 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, faktura, należność główna, ustawa o terminach, przelew, odsetka za opóźnienie, pozwany, kwota, pozew, wytoczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, odzyskiwanie należności, faktura, należność główna, ustawa o terminach, wierzyciel, termin płatności, dłużnik, ustawowa odsetka za opóźnienie, przelew, zaległa należność uboczna, sposób zarachowania, odsetka za opóźnienie, pozwany, kwota, numer, dług, pozew, wytoczenie powództwa
Zobacz»

VIII GC 69/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 lipca 2014

Data publikacji: 28 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, faktura, ustawa o terminach, odsetki ustawowe, pozwany, kwota, należność główna, opóźnienie, skapitalizowana odsetka, dzień wniesienia pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, faktura, ustawa o terminach, odsetki ustawowe, faktura vat, pozwany, naliczenie odsetek, kwota odsetki, kwota, należność główna, sprzęt medyczny, opóźnienie, faktura wystawiona zgodnie, dzień od doręczenia faktury, skapitalizowana odsetka, skapitalizowana odsetka ustawowa, dzień wniesienia pozwu, ograniczające uprawnienia, dłużnik faktury
Zobacz»

I C 1014/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 marca 2017

Data publikacji: 19 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wysokość odsetki, faktura, produkt leczniczy, przelew, pozwany szpital, nieterminowa wpłata, odsetka ustawowa za opóźnienie, należność, pozew, cofnięcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • wysokość odsetki, odsetka maksymalna, faktura, produkt leczniczy, wysokość odsetek ustawowych, przelew, pozwany szpital, stopa, nieterminowa wpłata, odsetka ustawowa za opóźnienie, należność, wysokość odsetek za opóźnienie, pozew, sprzedaż produktu, odsetka skapitalizowana, kwota główna, prawo farmaceutyczne, zamówienie publiczne, wyliczenie odsetek, cofnięcie
Zobacz»

II C 166/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 czerwca 2015

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, wysokość odsetki, odsetka za zwłokę, opóźnienie, pozwany, wytoczenie powództwa, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, wysokość odsetki, ordynacja podatkowa, wysokość odsetek za zwłokę, odsetka za zwłokę, opóźnienie, usługa pralnicza, faktura vat, faktura na kwotę, ustawa z dniem, pozwany, odsetka w wysokość, wystawiona faktura, postanowienie kodeksu cywilnego, wymagalność świadczenia pieniężnego, wytoczenie powództwa, należność, przypadek opóźnienia
Zobacz»

II C 29/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

pozwany, należność główna, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, dostawa, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, nieuregulowane faktury, kwota, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura vat, nota odsetkowa, pozwany, apteka, należność główna, las, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, odbiór towaru, dostawa leków, opóźnienie w zapłacie, dostawa, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, nieuregulowane faktury, kwota, odsetka w wysokość, opóźnienie, dostarczony towar, odbiór faktury
Zobacz»

I C 344/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 sierpnia 2015

Data publikacji: 5 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

dzień zapłaty, termin zapłaty w transakcjach, faktura, transakcja handlowa, pozwany, należność główna, wysokość odsetki, odsetka za zwłokę, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, termin zapłaty w transakcjach, faktura, transakcja handlowa, pozwany, stawka odsetek za zwłokę, rachunek powoda, ordynacja podatkowa, wymagalność, należność główna, wysokość odsetki, wyznaczenie mediatora, odsetka za zwłokę, przeprowadzenie mediacji, termin płatności ceny, zaksięgowanie wpłaty, kopia zamówienia, dostarczony produkt, wysokość odsetek za zwłokę, pozew
Zobacz»

II C 226/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 21 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, wytoczenie powództwa, skapitalizowana odsetka, faktura, wysokość odsetki, odsetka za zwłokę, należność główna, odsetka za opóźnienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, ordynacja podatkowa, dzień wytoczenia powództwa, wytoczenie powództwa, skapitalizowana odsetka, faktura, wysokość odsetki, odsetka za zwłokę, stanowiąca należność główna, należność główna, ustawa z dniem, postanowienie kodeksu cywilnego, wymagalność świadczenia pieniężnego, odsetka od roszczenia głównego, wysokość odsetek za zwłokę, odsetka za opóźnienie, pozwany, okres od dnia wytoczenia, okres opóźnienia w płatności
Zobacz»

II C 470/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 lutego 2016

Data publikacji: 30 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

pozwany szpital, faktura, wytoczenie powództwa, odsetki ustawowe, przelew, kwota, skapitalizowana odsetka, należność, opóźnienie, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • pozwany szpital, faktura vat, faktura, wytoczenie powództwa, odsetki ustawowe, przelew, trudna sytuacja finansowa, kwota, uchybienie terminów, potwierdzenie przelewu, opieka zdrowotna, skapitalizowana odsetka, należność wynikająca z faktury, zamówiony towar, dzień wytoczenia powództwa, data stempla pocztowego, rok szpitali, należność, opóźnienie, zapłata
Zobacz»

III Ca 399/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 lipca 2014

Data publikacji: 7 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

faktura, skapitalizowana odsetka, odsetki ustawowe, pozwany, dzień wniesienia pozwu, dzień zapłaty, należność główna, kwota, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, skapitalizowana odsetka, odsetka ustawowa od należności, odsetki ustawowe, pozwany, skapitalizowana odsetka ustawowa, pozew do dnia zapłaty, dzień wniesienia pozwu, dzień zapłaty, należność główna, kwota, zaległe odsetki, żądanie zasądzenia, chwilę wytoczenia, treść przelewu, suma należności główna, przelew, czerwiec, dzień wymagalności, zasądzenie odsetek
Zobacz»

VI GC 946/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 4 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, należność, termin zapłaty w transakcjach, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, ustawa o terminach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, odzyskiwanie należności, towar, należność, termin zapłaty w transakcjach, uregulowana należność, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, opóźnienie w zapłacie, zapłata należności, żądanie rekompensaty, ustawa o terminach, numer, roszczenie, opóźnienie w płatności, termin przedawnienia, nota odsetkowa, podpis na fakturach, element do produkcji
Zobacz»

III C 1063/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2018

Data publikacji: 20 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

faktura, transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, ustawa o terminach, należność, szpital, dostawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, kosztów odzyskania, transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, numer zamówienia, odzyskanie należności, przegląd techniczny, ustawa o terminach, towar, należność, nazwa produktu, opóźnienie od kwot, numer umowy, prawidłowo wystawiona faktura, faktura vat, szpital, odzyskiwanie należności, dostawa, ustawa o zamówieniach publicznych
Zobacz»

I C 1312/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 18 września 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

transakcja handlowa, dzień zapłaty, faktura, termin zapłaty w transakcjach, odsetka ustawowa za opóźnienie, kwota, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, dzień zapłaty, faktura, termin zapłaty w transakcjach, faktura vat, odsetka ustawowa za opóźnienie, siedziba, kwota, data otrzymania faktury, treść ustawy, dostarczony towar, dzień obciążeń, należność, na raty, obciążenie rachunku bankowego, asortyment, październik, faktura według cen, dostawa leków, integralny załącznik
Zobacz»

I C 712/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 14 października 2016

Data publikacji: 16 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, faktura, szpital, należność, ustawa o terminach, dostawa, skapitalizowana odsetka, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, odsetka liczona od kwot, faktura, termin płatności, spółka komandytowa, szpital, należność, podmiot publiczny, ustawa o terminach, rozłożenie świadczenia na raty, dostawa, towar, skapitalizowana odsetka, roszczenie główne, szczególny element, ustawa z dniem, dłużnik faktury, opóźnienie, organ publiczny
Zobacz»

I C 780/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 grudnia 2017

Data publikacji: 13 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, faktura, ustawa o terminach, należność, pozwany szpital, opóźnienie, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, faktura, kosztów odzyskania, ustawa o terminach, nota odsetkowa, odzyskiwanie należności, należność, rekompensata kosztów, ryczałt, wierzyciel, faktura vat, odzyskanie należności, kwota rekompensaty, pozwany szpital, opóźnienie, rozłożenie zasądzonego świadczenia, odsetka, zasądzone świadczenie na raty, konstytucja rp
Zobacz»

XVI C 3032/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 29 czerwca 2017

Data publikacji: 4 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, należność, odsetka za opóźnienie, pozew, cofnięcie, pozwany szpital, ustawa o terminach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, należność, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, opóźnienie w zapłacie należności, odsetka za opóźnienie, pozew, cofnięcie, wytoczenie procesu, sprzęt medyczny, nakaz zapłaty, damy powodu, pozwany szpital, określony sprzęt, obwieszenie, ustawa o terminach, finanse, dzień wymagalności świadczenia pieniężnego
Zobacz»

I ACa 244/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 września 2017

Data publikacji: 7 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, faktura, ustawa o terminach, dzień zapłaty, pozwany, należność główna, wysokość odsetki, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • numer, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, faktura, ustawa o terminach, ubój, dzień zapłaty, pozwany, żywiec wieprzowy, należność główna, tysiąc, wysokość odsetki, mięso, inspekcja weterynaryjna, powiatowy lekarz weterynarii, wadliwość towaru, roku wpłaty, rzeźnia, faktura należności, kwota
Zobacz»

IX GC 570/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

pozwany, odsetka, pozew, należność główna, transakcja handlowa, nieuregulowane faktury, dostawa, termin zapłaty w transakcjach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • pozwany, odsetka, odbiór towaru, dzień ustawowo wolny, płatność, roszczenie strony powodowej, pozew, należność główna, transakcja handlowa, odsetka skapitalizowana, nieuregulowane faktury, odsetka od należności, dostawa, termin zapłaty w transakcjach, należność z faktury, prawo zamówień publicznych, umowa dostawy, przedmiotowa faktura, dostarczenie faktury, data
Zobacz»

II C 125/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2 czerwca 2015

Data publikacji: 9 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, wysokość odsetki, odsetka za zwłokę, kwota, faktura, wytoczenie powództwa, odsetka za opóźnienie, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • termin zapłaty w transakcjach, wysokość odsetek za zwłokę, transakcja handlowa, ordynacja podatkowa, wysokość odsetki, odsetka za zwłokę, kwota, faktura, wytoczenie powództwa, ustawa z dniem, dzień wytoczenia powództwa, dostawa produktów farmaceutycznych, faktura vat, postępowanie o udzielenie zamówienia, postanowienie kodeksu cywilnego, udzielenie zamówienia publicznego, wymagalność świadczenia pieniężnego, odsetka za opóźnienie, odsetka w wysokości ustawowej, należność
Zobacz»

I C 444/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 3 października 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

faktura, przelew, pozwany, transakcja handlowa, należność główna, dzień zapłaty, cofnięcie pozwu, kwota, termin zapłaty w transakcjach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • kosztów odzyskania, odzyskanie należności, faktura, faktura vat, umowa dostawy gazu, gaz medyczny, placówka pocztowa, data nadania, przelew, pozwany, transakcja handlowa, należność główna, dzień zapłaty, cofnięcie pozwu, kwota, odzyskiwanie należności, część należności główna, drugi przelew, dzierżawa, termin zapłaty w transakcjach
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Wołowiec
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Paw
Data wytworzenia informacji: