Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1313/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2016-08-25

II C 166/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 czerwca 2015

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, wysokość odsetki, odsetka za zwłokę, opóźnienie, pozwany, wytoczenie powództwa, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, wysokość odsetki, ordynacja podatkowa, wysokość odsetek za zwłokę, odsetka za zwłokę, opóźnienie, usługa pralnicza, faktura vat, faktura na kwotę, ustawa z dniem, pozwany, odsetka w wysokość, wystawiona faktura, postanowienie kodeksu cywilnego, wymagalność świadczenia pieniężnego, wytoczenie powództwa, należność, przypadek opóźnienia
Zobacz»

V GC 895/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 16 stycznia 2018

Data publikacji: 2 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, dzień zapłaty, należność, ustawa o terminach, przelew, kwota, pozwany, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, dzień zapłaty, należność, dowód przelewów, dobosz, ustawa o terminach, odzyskiwanie należności, wierzyciel, przelew, kwota, pozwany, termin wyznaczony do zapłaty, spółka komandytowa, równowartość kwot, płatność, faktyczna zapłata, tysiąc, opóźnienie
Zobacz»

II C 29/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

pozwany, należność główna, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, dostawa, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, nieuregulowane faktury, kwota, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura vat, nota odsetkowa, pozwany, apteka, należność główna, las, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, odbiór towaru, dostawa leków, opóźnienie w zapłacie, dostawa, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, nieuregulowane faktury, kwota, odsetka w wysokość, opóźnienie, dostarczony towar, odbiór faktury
Zobacz»

III C 26/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, ustawa o terminach, należność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, ustawa o terminach, należność, termin płatności, pozwany, roku odsetki, poprzednik prawny, sterylizacja, sztuka, zwielokrotnienie, kosztów odzyskania, łączny poziom, rodzaj odsetek, ustawa o zamówieniach publicznych, faktura vat, sterylizator, oddzielne powództwo
Zobacz»

I C 344/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 sierpnia 2015

Data publikacji: 5 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

dzień zapłaty, termin zapłaty w transakcjach, faktura, transakcja handlowa, pozwany, należność główna, wysokość odsetki, odsetka za zwłokę, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, termin zapłaty w transakcjach, faktura, transakcja handlowa, pozwany, stawka odsetek za zwłokę, rachunek powoda, ordynacja podatkowa, wymagalność, należność główna, wysokość odsetki, wyznaczenie mediatora, odsetka za zwłokę, przeprowadzenie mediacji, termin płatności ceny, zaksięgowanie wpłaty, kopia zamówienia, dostarczony produkt, wysokość odsetek za zwłokę, pozew
Zobacz»

II C 226/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 21 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, wytoczenie powództwa, skapitalizowana odsetka, faktura, wysokość odsetki, odsetka za zwłokę, należność główna, odsetka za opóźnienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, ordynacja podatkowa, dzień wytoczenia powództwa, wytoczenie powództwa, skapitalizowana odsetka, faktura, wysokość odsetki, odsetka za zwłokę, stanowiąca należność główna, należność główna, ustawa z dniem, postanowienie kodeksu cywilnego, wymagalność świadczenia pieniężnego, odsetka od roszczenia głównego, wysokość odsetek za zwłokę, odsetka za opóźnienie, pozwany, okres od dnia wytoczenia, okres opóźnienia w płatności
Zobacz»

II C 470/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 lutego 2016

Data publikacji: 30 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

pozwany szpital, faktura, wytoczenie powództwa, odsetki ustawowe, przelew, kwota, skapitalizowana odsetka, należność, opóźnienie, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • pozwany szpital, faktura vat, faktura, wytoczenie powództwa, odsetki ustawowe, przelew, trudna sytuacja finansowa, kwota, uchybienie terminów, potwierdzenie przelewu, opieka zdrowotna, skapitalizowana odsetka, należność wynikająca z faktury, zamówiony towar, dzień wytoczenia powództwa, data stempla pocztowego, rok szpitali, należność, opóźnienie, zapłata
Zobacz»

III Ca 399/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 lipca 2014

Data publikacji: 7 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

faktura, skapitalizowana odsetka, odsetki ustawowe, pozwany, dzień wniesienia pozwu, dzień zapłaty, należność główna, kwota, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, skapitalizowana odsetka, odsetka ustawowa od należności, odsetki ustawowe, pozwany, skapitalizowana odsetka ustawowa, pozew do dnia zapłaty, dzień wniesienia pozwu, dzień zapłaty, należność główna, kwota, zaległe odsetki, żądanie zasądzenia, chwilę wytoczenia, treść przelewu, suma należności główna, przelew, czerwiec, dzień wymagalności, zasądzenie odsetek
Zobacz»

VI GC 946/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 4 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, należność, termin zapłaty w transakcjach, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, ustawa o terminach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, odzyskiwanie należności, towar, należność, termin zapłaty w transakcjach, uregulowana należność, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, opóźnienie w zapłacie, zapłata należności, żądanie rekompensaty, ustawa o terminach, numer, roszczenie, opóźnienie w płatności, termin przedawnienia, nota odsetkowa, podpis na fakturach, element do produkcji
Zobacz»

III C 1063/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2018

Data publikacji: 20 marca 2018

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

faktura, transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, ustawa o terminach, należność, szpital, dostawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, kosztów odzyskania, transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, numer zamówienia, odzyskanie należności, przegląd techniczny, ustawa o terminach, towar, należność, nazwa produktu, opóźnienie od kwot, numer umowy, prawidłowo wystawiona faktura, faktura vat, szpital, odzyskiwanie należności, dostawa, ustawa o zamówieniach publicznych
Zobacz»

IX GC 588/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 18 maja 2018

Data publikacji: 30 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

faktura, transakcja handlowa, pozew, termin zapłaty, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, należność główna, cofnięcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, transakcja handlowa, pozew, termin zapłaty, pozwany, towar, świadczenie wzajemne, odsetka ustawowa za opóźnienie, przedmiotowa faktura, dzień wolny od pracy, wierzyciel, należność główna, przedmiotowy pozew, umowa, sobota, część należności, termin płatności ceny, roszczenie strony powodowej, dłużnik faktury, cofnięcie
Zobacz»

I C 1312/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 18 września 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

transakcja handlowa, dzień zapłaty, faktura, termin zapłaty w transakcjach, odsetka ustawowa za opóźnienie, kwota, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, dzień zapłaty, faktura, termin zapłaty w transakcjach, faktura vat, odsetka ustawowa za opóźnienie, siedziba, kwota, data otrzymania faktury, treść ustawy, dostarczony towar, dzień obciążeń, należność, na raty, obciążenie rachunku bankowego, asortyment, październik, faktura według cen, dostawa leków, integralny załącznik
Zobacz»

I C 780/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 grudnia 2017

Data publikacji: 13 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, faktura, ustawa o terminach, należność, pozwany szpital, opóźnienie, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, faktura, kosztów odzyskania, ustawa o terminach, nota odsetkowa, odzyskiwanie należności, należność, rekompensata kosztów, ryczałt, wierzyciel, faktura vat, odzyskanie należności, kwota rekompensaty, pozwany szpital, opóźnienie, rozłożenie zasądzonego świadczenia, odsetka, zasądzone świadczenie na raty, konstytucja rp
Zobacz»

V Ga 149/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 5 sierpnia 2016

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, ustawa o terminach, należność, pozwany, wysokość odsetki, odsetka za zwłokę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • cedent, faktura, odzyskiwanie należności, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, ustawa o terminach, należność, należność uboczna, faktura vat, wysokość odsetek za zwłokę, pozwany, ordynacja podatkowa, wysokość odsetki, równowartość, umowa sprzedaży, odsetka w wysokości odsetek, odsetka za zwłokę, różnymi długami, zaliczenie przez powódkę, wymagalna faktura
Zobacz»

I ACa 244/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 września 2017

Data publikacji: 7 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, faktura, ustawa o terminach, dzień zapłaty, pozwany, należność główna, wysokość odsetki, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • numer, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, faktura, ustawa o terminach, ubój, dzień zapłaty, pozwany, żywiec wieprzowy, należność główna, tysiąc, wysokość odsetki, mięso, inspekcja weterynaryjna, powiatowy lekarz weterynarii, wadliwość towaru, roku wpłaty, rzeźnia, faktura należności, kwota
Zobacz»

IX GC 570/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

pozwany, odsetka, pozew, należność główna, transakcja handlowa, nieuregulowane faktury, dostawa, termin zapłaty w transakcjach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • pozwany, odsetka, odbiór towaru, dzień ustawowo wolny, płatność, roszczenie strony powodowej, pozew, należność główna, transakcja handlowa, odsetka skapitalizowana, nieuregulowane faktury, odsetka od należności, dostawa, termin zapłaty w transakcjach, należność z faktury, prawo zamówień publicznych, umowa dostawy, przedmiotowa faktura, dostarczenie faktury, data
Zobacz»

I C 1415/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 września 2019

Data publikacji: 19 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, ustawa o terminach, odsetka ustawowa za opóźnienie, dostawa, pozwany, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, odzyskiwanie należności, ustawa o terminach, prawidłowo wystawiona faktura, odsetka ustawowa za opóźnienie, faktura vat, umowa, dostawa, odzyskiwanie wierzytelności, pozwany, zamówienie publiczne, przedstawiona faktura, wymagalność roszczenia, dzień roboczy miesiąca, strona protokołów, należność, artykuł biurowy, stopa referencyjna
Zobacz»

II C 125/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2 czerwca 2015

Data publikacji: 9 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, wysokość odsetki, odsetka za zwłokę, kwota, faktura, wytoczenie powództwa, odsetka za opóźnienie, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • termin zapłaty w transakcjach, wysokość odsetek za zwłokę, transakcja handlowa, ordynacja podatkowa, wysokość odsetki, odsetka za zwłokę, kwota, faktura, wytoczenie powództwa, ustawa z dniem, dzień wytoczenia powództwa, dostawa produktów farmaceutycznych, faktura vat, postępowanie o udzielenie zamówienia, postanowienie kodeksu cywilnego, udzielenie zamówienia publicznego, wymagalność świadczenia pieniężnego, odsetka za opóźnienie, odsetka w wysokości ustawowej, należność
Zobacz»

I C 263/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 23 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

faktura, dostawa, należność główna, zapłata, odsetki ustawowe, pozwany, wytoczenie powództwa, szpital, elektroniczne postępowanie upominawcze, rejonowy lublin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, dostawa, należność główna, faktura vat, towar, pozew w elektronicznym postępowaniu, zapłacenie ceny, zapłata, odsetki ustawowe, stopa, pozwany, termin wymagalności roszczenia, umowa dostawy, wytoczenie powództwa, szpital, elektroniczne postępowanie upominawcze, dostawa materiałów eksploatacyjnych, rejonowy lublin, dzień wymagalności świadczenia pieniężnego, zaspokojenie całego roszczenia
Zobacz»

I C 435/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 27 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

transakcja handlowa, ustawa o terminach, termin zapłaty w transakcjach, odsetka, faktura, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, ustawa o terminach, termin zapłaty w transakcjach, dochodzenie odsetek, odsetka, faktura, prawidłowo wystawiona faktura, umowa, ordynacja podatkowa, zakład opieki zdrowotnej, odsetka wynikająca z opóźnienia, uprawnienie wierzyciela, należność, ograniczające uprawnienia, dzień od dnia otrzymania, wysokość odsetek za zwłokę, naliczanie odsetek ustawowych, odsetka podatkowa, odsetka w wysokości odsetek, zapis
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Wołowiec
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Paw
Data wytworzenia informacji: