Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2461

II Ca 57/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-03-20

Data publikacji: 2018-04-05

trafność 100%

Teza orzeczenia: O ile w treści warunkowej umowy cesji wierzytelności (a więc zmodyfikowanej w stosunku do tej opisanej wprost w art. 509 par. 1 kc, art. 510 par. 1 kc), jej strony nie postanowiły o obowiązku cesjonariusza podejmowania czynności zmierzających do zachowania prawa do wierzytelności stanowiącej zabezpieczenie, a poprzestały jedynie na zapisie (...)
Sygn. akt II Ca 57/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Kołbuc Sędziowie: SSO Małgorzata Klesyk SSO Mariusz Broda (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Bińkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2018 r. w Kielcach sprawy z powództwa J. K. przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w K. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 22 l
Czytaj więcej»

II Ca 66/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-02-04

Data publikacji: 2015-03-12

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 66/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Broda po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2015 r. w Kielcach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. T. o zapłatę na skutek apelacji powoda (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. od wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 października 2014 r. sygn. I C 9
Czytaj więcej»

II Ca 68/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2014-04-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 68/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Piątkowska-Bidas Sędziowie: SO Sławomir Buras (spr.) SO Marek Boniecki Protokolant: protokolant sądowy Agnieszka Baran po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2014 r. w Kielcach sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w L. przeciwko M. P. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrz
Czytaj więcej»

II Ca 79/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-03-04

Data publikacji: 2015-05-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 79/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Piwko Sędziowie: SSO Cezary Klepacz SSO Rafał Adamczyk (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Karolina Chrapkiewicz po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa P. L. przeciwko A. N. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dnia 26 września 2014 r. sygn
Czytaj więcej»

II Ca 85/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-03-03

Data publikacji: 2015-03-24

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 85/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Kołbuc (spr.) Sędziowie: SSO Magdalena Bajor-Nadolska SSO Małgorzata Klesyk Protokolant: st. prot. sąd. Iwona Cierpikowska po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2015 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko M. K. (1) , S. K. i Z. K. o opróżnienie lokalu mieszkalnego i o zapłatę na skutek apelacji powoda
Czytaj więcej»

II Ca 77/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-05-28

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 77/14 POSTANOWIENIE Dnia 12 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Monika Kośka Sędziowie: SSO Mariusz Broda SSO Beata Piwko Protokolant: protokolant sądowy Beata Wodecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2014 r. sprawy z wniosku E. S. z udziałem M. M. (1) o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku na skutek apelacji uczestniczki od postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 28 maja
Czytaj więcej»

II Ca 87/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-03-14

Data publikacji: 2018-05-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Utrwalony pozostaje pogląd, który na tle istoty art. 65 § 1 i 2 kc, jako zawierających reguły interpretacji (wykładni) – odpowiednio - oświadczeń woli oraz umów, a jednocześnie służących do czynienia ustaleń podstawy faktycznej orzeczenia, wprost wskazuje na konieczność rozróżnienia dwóch sytuacji. Przy czym, przede wszystkim podkreślić (...)
Sygn. akt II Ca 87/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Pać – Piętak Sędziowie: SSR (del.) Monika Wrona- Zawada SSO Mariusz Broda (spr.) Protokolant: starszy sekretarz sądowy Ewa Banaszek po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko E. G. (1) , I. C. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Rejonowego w Kielca
Czytaj więcej»

II Ca 90/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 90/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Dziewięcka Sędziowie: SSO Teresa Strojnowska SSO Hubert Wicik Protokolant: starszy protokolant sądowy Beata Wodecka po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko S. C. o zapłatę na skutek
Czytaj więcej»

II Ca 98/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-09-04

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 98/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Kośka Sędziowie: SSO Małgorzata Klesyk(spr) SSR (del) Hubert Wicik Protokolant: sekr. sądowy Eliza Tokarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2015 r. w Kielcach sprawy z powództwa J. W. (1) przeciwko T. W. zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Sta
Czytaj więcej»

II Ca 99/22

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2022-02-11

Data publikacji: 2022-03-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 99/22 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2021 r., sygn. akt VIII C 220/21, Sąd Rejonowy w Kielcach: (I) zasądził od Banku (...) SA z siedzibą w W. na rzecz (...) sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w K. kwotę 1314,18 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia zapłaty; (II) zasądził od Banku (...) SA z siedzibą w W. na rzecz (...) sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w K. kwotę 387 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do
Czytaj więcej»