Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2323

I C 3121/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2014-09-18

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 3121/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Paw Protokolant: sądowy Ewelina Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014 r. w Kielcach sprawy z powództwa J. W. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w K. o zapłatę zadośćuczynienia, odszkodowania, renty oraz ustalenie I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powoda kosztami sądowymi. I C 3121/12
Czytaj więcej»

I C 3173/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2019-05-21

Data publikacji: 2019-09-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 3173/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Renata Żak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Barbara Pająk po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 r. w Kielcach sprawy z powództwa H. Ś. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od (...) SA w W. na rzecz H. Ś. kwotę 217.100 zł ( dwieście siedemnaście tysięcy sto złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od
Czytaj więcej»

I C 3439/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 3439/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Katarzyna Latała Protokolant: sekretarz sądowy Sylwia Stępień po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz E. S. kwotę 61 000 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) tytułem zadoś
Czytaj więcej»

II Ca 4/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2020-06-15

Data publikacji: 2020-09-10

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 4/20 POSTANOWIENIE Dnia 15 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Mariusz Broda Sędzia SO Barbara Dziewięcka Sędzia Bartosz Pniewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 czerwca 2020 r. sprawy z wniosku D. B. (1) z udziałem Województwa (...) o rozgraniczenie na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego w Opatowie z dnia 31 października 2019 r. sygn. akt I Ns 24/17 1. z
Czytaj więcej»

II Ca 21/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-03-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 21/15 POSTANOWIENIE Dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Piątkowska-Bidas Sędziowie: SSO Elżbieta Ciesielska SSO Sławomir Buras (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Urszula Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2015 r. sprawy z wniosku M. B. (1) z udziałem A. B. o rozgraniczenie na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dnia 22 październik
Czytaj więcej»

I C 776/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 776/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Paw Protokolant: starszy protokolant Ewelina Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Kielcach sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w W. przeciwko Wojewódzki Szpital (...) w K. o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Kielcach w dniu 14 stycznia 2016 roku w sprawie I Nc 273/15; II zasą
Czytaj więcej»

I C 2477/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2020-01-30

Data publikacji: 2020-04-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 2477/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Renata Żak Ławnicy: Protokolant: starszy sekretarz sądowy Barbara Pająk po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2020 r. w Kielcach sprawy z powództwa M. W. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) SA w W. na rzecz M. W. (1) kwotę 72500 zł ( siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych ) z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 2481/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2019-11-28

Data publikacji: 2020-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2481/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2019 roku Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Katarzyna Latała po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2019 roku w Kielcach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Banku S.A. w W. przeciwko I. W. o zapłatę oddala powództwo. SSO Katarzyna Latała Sygn. akt I C 2481/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 30 lipca 2019 roku skierowanym przeciwko pozwanej I. W. do
Czytaj więcej»

I C 2569/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2020-06-24

Data publikacji: 2020-09-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 2569/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Renata Żak Ławnicy: Protokolant: starszy sekretarz sądowy Barbara Pająk po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2020 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa A. A. (1) przeciwko Z. J. (1) o stwierdzenie nieważności czynności prawnej I stwierdza nieważność umowy o dożywocie zawartej 22 grudnia 2015 r w Kancelarii Notarialnej
Czytaj więcej»

II Ca 21/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 21/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Kielcach - Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. w Kielcach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. z siedzibą w W. przeciwko Ł. T. o zapłatę na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Rejonowego w Pińczowie z dnia 29 października 2015 r., sygn. akt I C 176/15 oddala apelację i zasądza od (
Czytaj więcej»