Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 1837/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-09-16

Sygn. akt IX Ka 1837/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 września 2014 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Jan Klocek (spr.)

Sędziowie: SSO Zbigniew Karamara

SSO Klaudiusz Senator

Protokolant: sekr.sądowy Katarzyna Komosa

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Jerzego Piwko

po rozpoznaniu w dniu 9 września 2014 roku

sprawy P. O. i M. O.

oskarżonych o przestępstwo z art.286 § 1 kk w zw. z art.91 § 1 kk

D. O.

oskarżonego o przestępstwo z art.13 § 1 kk w zw. z art.286 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę wszystkich oskarżonych

od wyroku Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju

z dnia 16 maja 2013 rokusygn. akt II K 144/07

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację za oczywiście bezzasadną;

II.  zasądza od oskarżonych P. O., M. O. i D. O. kwoty po 1320 zł (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia) złotych tytułem kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

IX Ka 1837/13

UZASADNIENIE

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Busku – Zdroju oskarżył P. O. o to, że w okresie od 2005 roku do dnia 14 lutego 2007 roku w B., w K., w K., we W. i w J., działając w podobny sposób i w krótkich odstępach czasu oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału (...) w K. co do rzeczywistej powierzchni zadeklarowanych we wnioskach gruntów rolnych oraz ich faktycznego użytkowania z zachowaniem warunków określonych w Ustawie z dnia 18 grudnia 2003 roku o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru oraz w Rozporządzeniach Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie rodzaju roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 roku i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej oraz zmieniającego je rozporządzenia tegoż Ministra z dnia 23 lutego 2005 roku pobrał nienależne mu płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania doprowadzając w ten sposób Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddział (...) w K. do niekorzystnego rozporządzenia gospodarowanym przez nią mieniem pochodzącym ze Skarbu Państwa i funduszy Unii Europejskiej w łącznej kwocie 120,03,14 złotych, a mianowicie:

a)  w okresie od 2005 roku do 2006 roku w B., w K., w K., we W. i w J., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału (...) w K. co do rzeczywistej powierzchni zadeklarowanych gruntów rolnych oraz ich faktycznego użytkowania z zachowaniem warunków określonych w powołanej Ustawie i Rozporządzeniach pobrał nienależne mu płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, doprowadzając w ten sposób Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddział (...) w K. do niekorzystnego rozporządzenia gospodarowanym przez nią mieniem pochodzącym ze Skarbu Państwa i funduszy Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3 196,30 złotych,

b)  w okresie od 2006 roku do dnia 14 lutego 2007 roku w B., w K., w K., we W. i w J., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) oddziału (...) w K. co do gruntów rolnych oraz ich faktycznego użytkowania z zachowaniem warunków określonych w powołanej Ustawie i Rozporządzeniach, pobrał nienależne mu płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, doprowadzając w ten sposób Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddział (...) w K. do niekorzystnego rozporządzenia gospodarowanym przez nią mieniem pochodzącym ze Skarbu Państwa i funduszy Unii Europejskiej w łącznej kwocie 116.896,84 złotych, czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk.

Ponadto Prokurator Prokuratury Rejonowej w Busku – Zdroju oskarżył M. O. z d. (...) o to, że w okresie od 2004 roku do dnia 5 stycznia 2007 roku w B., w K., w K., we W. i w J., działając w podobny sposób i w krótkich odstępach czasu oraz w celu osiągniecia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału (...) w K. co do rzeczywistej powierzchni zadeklarowanych gruntów rolnych oraz ich faktycznego użytkowania z zachowaniem warunków określonych w Ustawie z dnia 18 grudnia 2003 roku o płatnościach bezpośrednich do i oddzielnej płatności z tytułu cukru oraz w Rozporządzeniach: Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie rodzaju roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 roku i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie minimalnej wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej oraz zmieniającego je rozporządzenia tegoż Ministra z dnia 23 lutego 2005 roku, pobrała nienależne jej płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, doprowadzając w ten sposób Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddział (...) w K. do niekorzystnego rozporządzenia gospodarowanym przez nią mieniem pochodzącym ze Skarbu Państwa i funduszy Unii Europejskiej w łącznej kwocie 73 274,27 złotych, a mianowicie:

a)  w okresie od 2004 roku do 2005 roku w B., w K., w K., we W. i w J., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału (...) w K. co do rzeczywistej powierzchni zadeklarowanych we wniosku gruntów rolnych oraz ich faktycznego użytkowania z zachowaniem warunków określonych w powołanej Ustawie i Rozporządzeniach pobrała nienależne jej płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania doprowadzając w ten sposób Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddział (...) w K. do niekorzystnego gospodarowanym przez nią mieniem pochodzącym ze Skarbu Państwa i funduszy Unii Europejskiej w łącznej kwocie 6387 złotych;

b)  w okresie od 2005 roku do roku 2006 w B., w K., w K., we W. i w J., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału (...) w K. co do rzeczywistej powierzchni zadeklarowanych we wniosku gruntów rolnych oraz ich faktycznego użytkowania z zachowaniem warunków określonych w powołanej Ustawie i Rozporządzeniach pobrała nienależne jej płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania doprowadzając w ten sposób Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału (...) w K. do niekorzystnego rozporządzenia gospodarowanym przez niego mieniem pochodzącym ze Skarbu Państwa i funduszy Unii Europejskiej w łącznej kwocie 10.197,74 złotych;

c)  w okresie od 2006 roku do dnia 5 stycznia 2007 roku w B., w K., w K., we W. i w J., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału (...) w K. co do rzeczywistej powierzchni zadeklarowanych we wniosku gruntów rolnych oraz ich faktycznego użytkowania z zachowaniem warunków określonych w powołanej Ustawie i Rozporządzeniach pobrała nienależne jej płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania doprowadzając w ten sposób Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział (...) w K. do niekorzystnego rozporządzenia gospodarowanym przez niego mieniem pochodzącym ze Skarbu państwa i funduszy Unii Europejskiej w łącznej kwocie 56 689,53 złotych, czym wyczerpała znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk.

Nadto Prokurator Prokuratury Rejonowej w Busku Zdroju oskarżył D. O. o to, że w okresie od 2005 roku do kwietnia 2007 roku w B., w K., we W. i w J., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału (...) w K. co do rzeczywistej powierzchni zadeklarowanych gruntów rolnych oraz ich faktycznego użytkowania z zachowaniem warunków określonych w Ustawie z dnia 18 grudnia 2003 roku o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru oraz w Rozporządzeniach: Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie rodzaju roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 roku i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej oraz zmieniającego go rozporządzenia z dnia 23 lutego 2005 roku składając wnioski o przyznanie mu nienależnych płatności bezpośrednich oraz z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach zagospodarowania zachowaniem swoim zmierzał bezpośrednio do doprowadzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – (...) Oddział (...) w K. do niekorzystnego rozporządzenia gospodarowanym przez nią mieniem pochodzącym ze Skarbu Państwa i funduszy Unii Europejskiej w łącznej wysokości 38 793,79 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie mu wypłaty przedmiotowych płatności w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi powierzchni deklarowanych działek i niezachowania dobrej kultury rolnej stwierdzonymi podczas kontroli na miejscu przeprowadzonej przez terenowych inspektorów Biura Kontroli Oddziału (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K., czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk.

Sąd Rejonowy w Busku Zdroju Wydział II Karny wyrokiem z dnia 16 maja 2013 roku w ramach zarzuconego i opisanego w punkcie I ciągu przestępstw uznał P. O. za winnego tego, że w okresie od dnia 11 maja 2005 roku do dnia 14 lutego 2007 roku w B., w K., w K., we W. i w J., działając w podobny sposób i w krótkich odstępach czasu oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału (...) w K. co do rzeczywistego użytkowania i utrzymywania w dobrej kulturze rolnej zgodnie z zachowaniem warunków określonych w Ustawie z dnia 18 grudnia 2003 roku o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru oraz w Rozporządzeniach: Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie rodzaju roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 roku i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej oraz zmieniającego go rozporządzenia z dnia 23 lutego 2005 roku zgłoszonych działek doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia pozostającym w dyspozycji pokrzywdzonego mieniem pochodzącym ze środków Skarbu Państwa oraz funduszy Unii Europejskiej w łącznej kwocie 21 268,70 złotych, a nadto wprowadzając w błąd pracowników deklarowanych we wniosku co do faktycznego posiadania oraz użytkowania deklarowanych we wniosku działek zmierzał bezpośrednio do doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia pozostającym w jej dysponowaniu mieniem w wysokości 620, 97 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec ujawnienia powyższych nieprawidłowości w toku kontroli administracyjnej wniosku, a mianowicie:

a)  w okresie od 11 maja 205 roku do dnia 9 czerwca 2006 roku w B., w K., w K., we W. i w J., województwa (...) działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej wprowadził w błąd pracowników pokrzywdzonego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału (...) w K. w ten sposób, że we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania złożonym w Biurze Powiatowym pokrzywdzonego podał nieprawdę co do zgodnego z obowiązującymi wówczas przepisami prawa utrzymywania w dobrej kulturze rolnej następujących działek: oznaczonej numerem ewidencyjnym (...), położonej w obrębie ewidencyjnym Z., gmina P. oznaczonej we wniosku literą (...); oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym R., gmina P. oznaczonej we wniosku literą (...); oznaczonej numerem ewidencyjnym (...), położonej w obrębie ewidencyjnym P. oznaczonej we wniosku literą (...), czym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pozostającym w dyspozycji pokrzywdzonego w wysokości 3 404,31 złotych;

b)  w okresie od 14 maja 2005 roku do dnia 18 stycznia 2007 roku w K., w K., we W., w J., w B., województwa (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził w błąd pracowników pokrzywdzonego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału (...) w K. co do faktycznego użytkowania i utrzymywania w dobrej kulturze rolnej następujących działek: oznaczonej numerem ewidencyjnym (...), położonej w obrębie ewidencyjnym G., oznaczonej we wniosku literami (...); oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym O., gmina P. oznaczonej we wniosku literami (...); oznaczonej numerem 866 położonej w obrębie ewidencyjnym Z., oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym G. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym K. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...)położonej w obrębie ewidencyjnym P. oznaczonej we wniosku (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym P. oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym B. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym K. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym B. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym B. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym Ś. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym R. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjny m (...) położonej w obrębie ewidencyjnym R. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym S. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym G. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym W. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym W. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym W. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym G. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym G. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym R. oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym R. oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym G. oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym N. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym T. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym N. oznaczonej we wniosku literą (...) oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym Z. oznaczonej we wniosku literą (...) oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym Z. oznaczonej we wniosku literą (...), o numerze ewidencyjnym (...) położonej w obrębie S. oznaczonej literą (...), o numerze ewidencyjnym (...) położonej w obrębie S. oznaczonej we wniosku literami (...) czym doprowadził do wyrządzenia szkody w wysokości 17 864,39 złotych oraz wprowadzając w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział (...) w K. co do faktycznego posiadania oraz użytkowania w roku obszarowym działek: oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym O., oznaczonej we wniosku literami (...) oraz działki o numerze ewidencyjnym (...) położonej w obrębie R., oznaczonej we wniosku literą (...), zmierzał swoim zachowaniem bezpośrednio do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pozostającym w dyspozycji pokrzywdzonego pochodzącym ze środków Skarbu Państwa oraz Funduszy Unii Europejskiej w wysokości 620,97 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na ujawnienie powyższej nieprawidłowości w ramach kontroli administracyjnej wniosku i czyny te kwalifikuje jako ciąg dwóch przestępstw z art. 26 §1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. 91 § 1 kk i za te czyny na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 91 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył P. O. karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości stu stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę pięćdziesiąt złotych.

W ramach zarzuconego i opisanego w punkcie II ciągu przestępstw uznał M. O. za winną tego, że w okresie od dnia 2 czerwca 2004 roku do dnia 5 stycznia 2007 roku w B., w K., w K., we W. i w J., działając w podobny sposób i w krótkich odstępach czasu oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału (...) w K. co do rzeczywistej powierzchni faktycznie użytkowanych i zadeklarowanych gruntów rolnych, ich utrzymywania w dobrej kulturze rolnej zgodnie z zachowaniem warunków określonych w Ustawie z dnia 18 grudnia 2003 roku o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru oraz w Rozporządzeniach: Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie rodzaju roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 roku i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej oraz zmieniającego go rozporządzenia z dnia 23 lutego 2005 roku oraz ubiegając się o dopłaty z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na szkodę w/w pokrzywdzonego w łącznej kwocie 9 960, 77 złotych, a nadto wprowadzając w błąd pracowników w/w pokrzywdzonego co do faktycznego posiadania oraz użytkowania deklarowanych we wniosku działek zmierzała bezpośrednio do doprowadzenia pokrzywdzonego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddział (...) w K. do niekorzystnego rozporządzenia pozostającym w jej dysponowaniu mieniem pochodzącym ze środków Skarbu Państwa oraz funduszy Unii Europejskiej w wysokości 21 871,47 złotych lecz zamierzonego celu nie osiągnęła wobec ujawnienia w/w nieprawidłowości w toku kontroli administracyjnej, a mianowicie:

a)  w okresie od dnia 2 czerwca 2004 roku do dnia 14 kwietnia 2005 roku w B., w K., we W. i w J. województwie (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników pokrzywdzonego – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału (...) w K. co do faktycznego posiadania i użytkowania działek o numerze (...) oznaczonych we wniosku literą (...) położonych w obrębie R. zmierzała bezpośrednio swoim zachowaniem do niekorzystnego rozporządzenia pozostającym w dysponowaniu pokrzywdzonego mieniem w wysokości 12 688,44 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na ujawnienie faktu ich nie posiadania w ramach procedury weryfikacji prawidłowości wniosku oraz wprowadzając w błąd co do faktycznego użytkowania i utrzymywania w dobrej kulturze rolnej działki o numerze (...) położonej w obrębie O. oznaczonej we wniosku literą(...) doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia pozostającym w dyspozycji pokrzywdzonego mieniem w wysokości 105,69 złotych,

b)  w okresie od 15 maja 2005 roku do dnia 15 września 2006 roku w B., we W. w województwie (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników pokrzywdzonego – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału (...) w K. co do faktycznego posiadania i użytkowania działek: o numerze (...) oznaczonej we wniosku literami (...) położonej w obrębie S., o numerze ewidencyjnym (...) położonej w obrębie O. oznaczonej we wniosku literami (...), o numerze ewidencyjnym (...) położonej w obrębie K. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie Z. oznaczonej we wniosku literami (...), o numerze ewidencyjnym (...) położonej w obrębie J. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie S. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie B. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie Z. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie K. oznaczonej we wniosku literami (...) zmierzała bezpośrednio swoim zachowaniem do niekorzystnego rozporządzenia pozostającym w dyspozycji pokrzywdzonego mieniem w wysokości 9 183,03 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na ujawnienie faktu ich nie posiadania w ramach procedury weryfikacji prawidłowości wniosku, a następnie wstrzymania płatności należności oraz wprowadzając w błąd co do faktycznego użytkowania i utrzymywania w dobrej kulturze rolnej działek: o numerze (...) położonej w obrębie O. oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie R. oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie R. oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie G. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie G. oznaczonej literami(...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie G. oznaczonej literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie O. oznaczonej literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie B. oznaczonej literami (...) doprowadziła do nie korzystnego rozporządzenia pozostającym w dyspozycji pokrzywdzonego mieniem w wysokości 5205,41 złotych;

c)  w okresie od 15 maja 2006 roku do dnia 5 stycznia 2007 roku w B., we W., w województwie (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału (...) w K. co do rzeczywistej powierzchni faktycznie użytkowanych działek rolnych, ich utrzymywania w dobrej kulturze rolnej zgodnie z zasadami przyznawania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania działek: o numerze 96/2 położonej w obrębie O. oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie Ż. oznaczonej literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie R. oznaczonej literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie K. oznaczonej literą (...) oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie K. oznaczonej literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie K. oznaczonej literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie K. oznaczonej literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie K. oznaczonej literą(...) oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie K. oznaczonej literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie R. oznaczonej literą (...) doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia pozostającym w dyspozycji pokrzywdzonego mieniem w wysokości 4 649,67 złotych i czyny te kwalifikuje jako ciąg trzech przestępstw z art. 286 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 91 § 1 kk i za te czyny na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i w zw. z art. 91 § 1 kk, art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył oskarżonej M. O. karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości stu stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki dziennej na kwotę pięćdziesiąt złotych.

W ramach zarzuconego i opisanego w punkcie III czynu uznał D. O. za winnego tego, że w okresie od dnia 12 maja 2005 roku do kwietnia 2007 roku w B., w K., we W. i w J. województwa (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału (...) w K. co do rzeczywistej powierzchni faktycznie użytkowanych i zadeklarowanych gruntów rolnych, ich faktycznego utrzymywania w dobrej kulturze rolnej zgodnie z zachowaniem warunków określonych w Ustawie z dnia 18 grudnia 2003 roku o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru oraz w Rozporządzeniach: Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie rodzaju roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 roku i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej oraz zmieniającego go rozporządzenia z dnia 23 lutego 2005 roku oraz pozostawania w ich posiadaniu złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do następujących działek nieutrzymywanych w dobrej kulturze rolnej: oznaczonej w ewidencji gruntów numerem (...) położonej w obrębie N., oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem (...) położonej w obrębie N., oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie N., oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie ewidencyjnym N. oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie B. oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie S. oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie S. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem (...) położonej w obrębie K. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem (...) położonej w obrębie K. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie F. oznaczonej literami (...), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem (...) położonej w obrębie G., oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie numer (...) B. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie numer (...) K. oznaczonej we wniosku literami (...), o numerze ewidencyjnym (...) położonej w obrębie (...) T. oznaczonej we wniosku literą (...), o numerze ewidencyjnym (...) położonej w miejscowości M. oznaczonej we wniosku literą (...) oznaczonej w ewidencji gruntów numerem (...) położonej w obrębie T. oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem (...) położonej w obrębie S. oznaczonej we wniosku literą (...), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem (...) położonej w obrębie (...) T. oznaczonej we wniosku literą (...), nie pozostających w jego faktycznym posiadaniu: o numerze ewidencyjnym (...) położonej w obrębie S. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie o numerze 1 B. oznaczonej we wniosku literą (...), o numerze ewidencyjnym (...) położonej w obrębie K. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie S. oznaczonej we wniosku literą(...), zawyżając powierzchnię faktycznie użytkowaną: oznaczonej w ewidencji gruntów numerem (...) położonej w obrębie J. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej w ewidencji gruntów (...) położonej w obrębie G. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie C. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie O. oznaczonej we wniosku literami (...), o numerze ewidencyjnym (...) położonej w obrębie (...) S. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem (...) położonej w obrębie (...) W. oznaczonej we wniosku literami (...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie (...) J., oznaczonej we wniosku literą(...), oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w obrębie D. oznaczonej literami (...) zachowaniem swoim zmierzał bezpośrednio do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pozostającym w dyspozycji pokrzywdzonego w łącznej wysokości 23 333,02 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie wypłaty przyznanych należności z uwagi na ujawnienie w toku kontroli złożonego wniosku w/w wymienionych nieprawidłowości i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i za ten czyn na podstawie art. 14 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył oskarżonemu D. O. karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości stu stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki dziennej na kwotę pięćdziesiąt złotych.

Na podstawie art. 69 § 1 i 2 k, art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonych wobec oskarżonych M. O., D. O. oraz P. O. w punktach I, II, III wyroku kar pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący po trzy lata co do M. O. i P. O. oraz pięć lat co do D. O..

Na podstawie art. 627 kpk, art. 633 kpk zasądził od każdego z oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w Busku Zdroju) kwoty po 2391,19 złotych tytułem kosztów sądowych.

Apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Busku Zdroju Wydział II Karny z dnia 16 maja 2013 roku wniósł obrońca oskarżonych M. O., P. O. i D. O. i na podstawie art. 444 kpk zaskarżył powyższy wyrok w całości.

Na podstawie art. 427 § 2 kpk i art. 438 pkt 1, 2, 3 kpk wyrokowi zarzucił:

1.  obrazę przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 286 § 1 kk polegającą na przyjęciu wbrew zgromadzonym dowodom, iż oskarżeni działali umyślnie z zamiarem bezpośrednim dokonania tegoż przestępstwa w sytuacji gdy zgromadzone dowody nie pozwalają na przyjęcia takiego stanowiska za udowodnione;

2.  mającą wpływ na treść orzeczenia obrazę przepisów prawa procesowego:

- art. 5 § 2 kpk poprzez rozstrzygnięcie nie dających się usunąć, a istniejących w sprawie wątpliwości wyłącznie na niekorzyść oskarżonych polegające nie ustosunkowaniu się do niezakończonych i nadal toczących się postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia wysokości nienależycie wypłaconych oskarżonym środków finansowych.

Na podstawie art. 427 § 1 kpk i art. 437 § 2 kpk obrońca oskarżonych M. O., P. O. i D. O. wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonych od popełnienia zarzucanych im przestępstw, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju.

Sąd Okręgowy zważył:

Apelacja obrońcy oskarżonych M. O., P. O. i D. O. nie zasługiwała na uwzględnienie i ostatecznie jawiła się jako oczywiście bezzasadna.

Wnoszący apelację wskazał w szczególności, że Sąd I Instancji dopuścił się obrazy przepisów prawa procesowego, mającej wpływ na treść orzeczenia, poprzez rozstrzygnięcie na niekorzyść oskarżonego nie dających się usunąć wątpliwości polegających na nie wzięciu pod uwagę niezakończonych i nadal toczących się postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia wysokości nienależycie wypłaconych oskarżonym środków finansowych.

W apelacji jednak nie wyszczególniono o jakie postępowania chodzi w związku z czym było trudno odnieść się do tak sformułowanego zarzutu i z całą pewnością nie sposób uznać, że taki zarzut był zasadny. Podkreślenia wymaga okoliczność, że Sąd Rejonowy rozpoznający

sprawę w końcowym orzeczeniu dokonał znaczącej weryfikacji pierwotnego zakresu niekorzystnego rozporządzenia funduszy pochodzących ze Skarbu Państwa i funduszy Unii Europejskiej (por. karta 3709 i dalej), pomniejszając przez to wysokość szkody.

Swym ustaleniom oraz sposobowi wspomnianej weryfikacji dał wyraz w nadzwyczaj szczegółowym uzasadnieniu do wyroku (por. kata (...)), w którym bardzo dokładnie przeanalizowano oznaczenie gruntów, ich usytuowanie oraz rodzaj a w końcu wartość dopłaty do każdej nieruchomości. Poprzez to w żaden sposób nie można czynić zasadnie zarzutu, że w tym zakresie istniały jakiekolwiek wątpliwości. Sąd Rejonowy nie naruszył zatem zasady wyrażonej w art. 5 § 2 Kpk nakazującej rozstrzygać niedające usunąć się wątpliwości na korzyść oskarżonego.

Stan określony jako „niedające się usunąć wątpliwości „ powstaje, w trakcie postępowania sądowego kiedy występują pewne określone wątpliwości natury faktycznej bądź prawnej. W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania taka sytuacja nie miała miejsca. Sąd Rejonowy bowiem prowadząc szerokie postępowanie dowodowe wszechstronnie wyjaśnił istotne okoliczności sprawy przez co w sprawie nie mogło być mowy o jakichkolwiek wątpliwościach.

Tak zaistniałą procesową sytuację zdaje się dostrzegać wnoszący apelację, bowiem jak już była o tym mowa pomimo sformułowania ogólnie zarzutu nie wskazano jakie to postępowania administracyjne i odnośnie jakich nieruchomości, a także wielkości przyznanych dopłat postępowania te mają dotyczyć. Jak należy rozumieć chyba tylko złożenie na rozprawie apelacyjnej wniosków dowodowych w postaci decyzji o umorzeniu postępowań (por. karta 3979) miało uzasadniać sformułowany w apelacji zarzut. Sąd Odwoławczy dochodząc do

przekonania, że dopuszczenie dowodów żądanych przez obronę na etapie postępowania apelacyjnego przyczyni się do przyspieszenia postępowania karnego uwzględnił wniosek dowodowy, który to wniosek zweryfikowany dowodami przedstawionymi przez pokrzywdzonego okazał się całkowicie bezprzedmiotowy, gdyż toczące się postępowania przed Agencją (...)… dotyczyły innych spraw niż objętych aktem oskarżenia, a nadto pokrzywdzony przekonująco wykazał, że zakres przedmiotowy wynikający z niewłaściwej działalności oskarżonych jest o wiele szerszy w stosunku do wskazanego w akcie oskarżenia.

Oczywiście ze względów procesowych w żadnej mierze nie było możliwe uwzględnienie wniosku oskarżyciela posiłkowego o objęcie skazaniem za realizację innych czynów przez oskarżonych. Niemożliwe bowiem jest swoiste „rozszerzanie aktu oskarżenia” w toku trwającego postępowania przed Sądem.

Zatem samo zaprezentowanie przez obronę odmiennej wersji nie popartej żadnymi dowodami a dotyczącej sprawstwa oskarżonych w żadnym przypadku nie może tworzyć stanu o jakim w art. 5 § 2 Kpk. Należało bowiem zauważyć, że wbrew twierdzeniom obrony nie istniały nawet dwie grupy przeciwstawnych sobie dowodów, bowiem rzekomo przeciwstawne dowody dotyczyły innych zdarzeń. Wobec tego argumenty o jakichkolwiek wątpliwościach natury faktycznej bądź prawnej były bezzasadne.

Powyżej opisany zarzut a wyrażony w apelacji ściśle skorelowany był z zarzutem naruszenia prawa materialnego polegającego na przyjęciu przez Sąd Rejonowy, że oskarżeni działali umyślnie z zamiarem bezpośrednim, kiedy zgromadzone w sprawie dowody nie pozwalały na przyjęcie takiego stanowiska za udowodnione. Także ten zarzut jawił jako bezzasadny. Zmierzał on do wykazania, że Sąd Rejonowy wadliwie zastosował przepis art. 286 § 1 Kk względem wszystkich oskarżonych. W szczególności w uzasadnieniu zarzutu podkreślono, iż przestępstwo oszustwa określone w art. 286 § 1 Kk jest przestępstwem umyślnym zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych, których to wyznaczników nie sposób zdaniem obrony doszukać się w działaniu zwłaszcza oskarżonych M. i P. O., którzy mieli ograniczać swoje działania do podpisywania wniosków.

W apelacji pomijany jest jednak niezwykle istotny fakt na który wskazuje Sąd Rejonowy. Otóż Sąd I Instancji opierając rozstrzygnięcie na całokształcie okoliczności ujawnionych w sprawie – zgodnie z art. 410 Kpk – wyraźnie ustalił, że sam wniosek o dopłaty poprzedzony był zawarciem szeregu umów dzierżawy z Agencją Nieruchomości Rolnych na poszczególne nieruchomości, a następnie składane były wnioski o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta rolnego. W każdym przypadku widniejący podpis występującego o dopłaty potwierdzał nie tylko zgodność zawartych we wniosków danych z prawdą, ale również znajomość przez wnioskodawcę przepisów, które określały zasady przyznawania zasady dopłat. Skoro zatem w apelacji nie podnoszono błędu ustaleń faktycznych w tym zakresie to przy tak poczynionych ustaleniach nie można skutecznie podnieść zarzutu naruszenia prawa materialnego w postaci zakwalifikowania działania oskarżonych w celu wyłudzenia nienależnych dopłat skoro oskarżeni ci osobiście podpisali wnioski.

Należy pamiętać, że to na oskarżonych spoczywał obowiązek sprawdzenia jaki charakter ma wydzierżawiany grunt w szczególności czy jest to charakter uprawniający do wystąpienia o dopłaty. Co więcej sam charakter gruntu nie przesądzał jeszcze o dopłacie, bowiem grunt ten powinien być użytkowany ( obsiewany, koszony, pielęgnowany jak chodziło o las) zgodnie z gospodarczym - rolniczym lub leśnym – przeznaczeniem gruntu.

Wbrew temu jak ustalił to Sąd Rejonowy, a ustaleniu temu nie zaprzeczyli oskarżeni rodzina O. nie tylko nie oglądała nabytych czy wydzierżawionych gruntów nie mówiąc już o ich użytkowaniu, a nawet nie wiedziała gdzie grunty te są położone.

Te ostatnie bezsprzeczne ustalenia Sądu Rejonowego stanowią istotę zagadnienia w przedmiotowej sprawie.

Skoro są one bezsprzeczne i oparte na całokształcie materiału dowodowego, ocenionego wedle reguł wskazanych w art. 7 Kpk to zarzut naruszenia obrazy prawa materialnego przez Sąd rozpoznający sprawę jest nie do przyjęcia.

Niezależnie od tego w sprawie było brak innych wątpliwości w szczególności tych odnoszących się do rodzaju i rozmiaru kar. Sąd Rejonowy rozstrzygając w tym zakresie uwzględnił wszystkie istotne okoliczności, a zwłaszcza rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej przestępstwami przez poszczególnych oskarżonych, winę oskarżonych, ich sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, a także po ich zaistnieniu.

Z powyższych wynika, że zarzuty sformułowane w apelacji nie potwierdziły się a jednocześnie w sprawie brak było okoliczności wpływających na treść orzeczenia wyrażonych w przepisach art. 439 i 440 Kpk, które należałoby brać z urzędu pod uwagę, to zaskarżony wyrok zgodnie z art. 437 § 1 Kpk należało utrzymać w mocy, zaś apelację oskarżonych uznać za oczywiście bezzasadną.

Skoro apelacja wywiedziona na korzyść oskarżonych nie została uwzględniona ale jej rozpoznanie wywołało określone koszty to zgodnie z art. 636 § 1 Kpk i art. 2.1. 4 ) oraz art. 3.1. Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych DzU Nr 49 poz. 223 z 1983 roku, kosztami za postępowanie odwoławcze zostali obciążeni oskarżeni.

SSO Z. Karamara SSO Jan Klocek SSO K.Senator

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Klocek,  Zbigniew Karamara ,  Klaudiusz Senator
Data wytworzenia informacji: